Jedná se o projekt s názvem "Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity“. Setkání účastníků tohoto projektu se uskutečnilo 21. září. Úspěšní absolventi letního semestru převzali osvědčení o absolvování studia a zároveň byla zahájena výuka zimního semestru tohoto typu studia. Tímto zimním semestrem studium v rámci projektu končí. 

V letním semestru 2013 úspěšně absolvovalo 29 studentů a 2 studenti se dokonce přihlásili k řádnému studiu na naší katedře informatiky a počítačů. V zimním semestru 2013 pokračuje ve studiu 18 skalních studentů a 8 nově přihlášených, kteří po úvodním setkání velmi litovali, že si tohoto studia v rámci projektu nevšimli dříve. Výuka v rámci projektu totiž začínala v lednu roku 2012.

Hádanka aneb Co projekt dal.

"Z pološera velké místnosti se mihotají záblesky monitorů. Z jedné strany jsou slyšet vzdechy (snad to nějak dopadne), z druhé strany tlumené zamumlání (je už tak málo času!) a z třetího rohu přidušený výkřik (Bože, stojí mi to za to?!). Co to je? Červen v jedné nejmenované rodině, příprava na dvoje zkoušky a jedny státnice,” takto popsala situaci u nich doma jedna z absolventek studia v rámci tohoto projektu.

I díky jejím dcerám byla "vyhecována" ke studiu na univerzitě a teď studují každá tu "svou" vysokou školu a společně prožívají radosti i strasti univerzitního vzdělávání. Pro "dospěláka" je studium při práci přece jen náročná věc, ale nelituje - naopak.

"Během těch zatím tří absolvovaných semestrů jsem poznala spoustu zajímavých lidí, zjistila jsem, že ještě pořád jsem schopná se něčemu naučit a, světe div se, že mne to baví, že kantor není nepřítel, nýbrž prima sparing partner, že spolužáci velmi různého věku si mohou dobře rozumět a pomáhat si, že soboty nejsou jen na rodinná setkání, uklízení a zábavu a nakonec, že mi je docela líto, že jdeme "do finále" a tímto semestrem projekt končí", shrnula výčet všeho, co jí studium dalo. 

Tento projekt řeší Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v čele s hlavní koordinátorkou projektu Ing. Evou Burianovou, Ph.D. a potrvá do 30. dubna 2014. Cílem projektu je umožnit účastníkům absolvováním vybraných modulů zvýšit své znalosti a dovednosti v oblasti informačních technologií a zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce. Studium je plně hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.   

Bližší informace o projektu

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.