V sobotu 22. září převzali osvědčení o absolvování studia vybraných předmětů oboru aplikovaná informatika první úspěšní absolventi, kteří studovali v letním semestru v rámci projektu dalšího vzdělávání OP VK s názvem Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. 

Ve stejný den byla zahájena výuka zimního semestru tohoto typu studia a pro všechny přihlášené studenty se konal první tutoriál. 

Očima jedné z absolventek letního semestru:

Monika, která je jednou z absolventek letního semestru, prozradila, že se před rokem snažila motivovat svou dceru ke studiu na vysoké škole tak, že pokud se dcera dostane na vysokou, tak se o to „mamka“ pokusí taky a bude v „dospěláckém“ věku studovat vysokou školu. A jelikož dcera do vysokoškolského studia nastoupila, splnila svůj slib i Monika a přihlásila se ke studiu v rámci tohoto projektu.

„Důvod vybraného oboru byl pro mě jasný," říká Monika. „Pracuji v oblasti IT, kde poskytuji zázemí a servis kolegům „ajťákům“. Chtěla jsem si rozšířit znalosti v tomto oboru a více porozumět všemu, co se v IT děje a jak co funguje.“

A vyjmenovává všechny přínosy studia: „Nově nabyté znalosti už v práci uplatňuji a využívám, lépe si organizuji svou práci, správně formuluji požadavky na IT oddělení, protože už vím, jak co funguje, znám tu správnou terminologii a celá moje práce i komunikace v práci je prostě efektivnější.“

Monika je zatím nadšená a teď už ví, že díky rozšíření svých znalostí má v případě potřeby mnohem větší možnosti uplatnění na trhu práce. „Jsem ráda, že jsem do toho šla, i když jsem měla nejdříve strach, jak to zvládnu, " podotýká Monika, ale hned dodává: „Studijní materiály jsou dobře zpracované, spolupráce s vyučujícími je příjemná a prostředí taky, takže strach byl zbytečný.“ Na závěr mile překvapí svou vizí: „Když mi to studium v rámci tohoto projektu půjde dobře i nadále, přihlásím se na „normální“ distanční studium přímo na katedře informatiky a počítačů.“

Takže díky projektu, který jí pootevřel dveře do studia na Přírodovědecké fakultě OU, možná Monika za rok přibude ke studentům řádného studia informatiky. 

Více informací o projektu

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.