Workshop byl realizován v rámci projektu „Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách“, který podporuje vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol v Moravskoslezském kraji a konal se zároveň pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Věry Palkové, která organizaci iniciativy „Matematika pro každého“ podporuje společně s Asociací středních škol a Asociací ředitelů základních škol. 

Matematika není souhrn z „nebe spadlých“ vzorců

Úvodní slovo o stavu výuky matematiky a oblíbenosti matematiky mezi žáky a studenty pronesl Mgr. Daniel Kašička, ředitel gymnázia Hladnov. Přední český didaktik a matematik doc. Eduard Fuchs z Masarykovy univerzity v Brně přednášel na téma „Přirozená čísla - od historie k současnosti“. Jeho přednáška se věnovala rozdílům ve vývoji pojmu „přirozené číslo“ v různých civilizacích, dále řešila matematické a mystické vlastnosti pojmu „číslo“ a vztahů mezi nimi, ukázala např., jak počítali Egypťané, Číňané a Řekové a zda lze žákům na přirozených číslech demonstrovat krásu matematiky. Mgr. Jiří Kupčík, ředitel ZŠ Otická v Opavě, přednášel na téma „Vlastnosti čísel a matematiky“ a ve svém vystoupení zmínil některé vlastnosti čísla "pí" v návaznosti na převládající styl výuky matematiky v současnosti a věnoval se vlastnostem čísel z hlediska jejich představitelnosti. 

Po přednáškách se pokračovalo praktickými ukázkami ve třech dalších učebnách, kde vznikly jakési matematické dílny pro výuku matematiky na 1. a 2. stupni základních škol a pro výuku matematiky na středních školách. Jedna dílna řešila hrátky s čísly nejen pro nejmenší, tzv. skládankovou metodu, kdy děti spolupracuji ve skupinách a musí poskládat všechny indicie při řešení problému. V další dílně proběhla ukázková hodina na téma „Od zlomku k desetinnému číslu“ a ve třetí dílně proběhly "Číslohrátky", které mají sloužit jako "návnady" pro středoškoláky, aby byli ochotni více přemýšlet a s matematikou lépe pracovat.

Učitelé sami chtějí změnit styl výuky matematiky

Vztah žáka nebo studenta k matematice ovlivňuje učitel, nezáživný a zastaralý způsob výuky je třeba změnit tak, aby si děti matematiku oblíbily. K tomu je nutná spolupráce učitelů základních a středních škol a jejich motivace. A tento workshop, vzniklý ze spolupráce nezávislého seskupení z řad učitelů matematiky a ředitelů základních i středních škol a akademických pracovníků katedry matematiky na Přírodovědecké fakultě OU, se snažil být kouskem cesty k tomuto cíli. To, že výuku matematiky chtějí sami učitelé změnit, ukázala i účast na tomto workshopu - sešlo se tu 113 učitelů základních a středních škol! 

Bližší informace o projektu a dalších připravovaných kurzech i workshopech naleznete na www.projekty.osu.cz/zokim

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.