Tuto skutečnost potvrdily i Anežka Kolúchová a Lucie Vozáková z prvního ročníku magisterského studia na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. 

Jak zvýšit loajalitu zákazníků

„Příležitostí spolupracovat s firmami máme v našem regionu nespočet. Jen je využít a nenechat se odradit případným prvním neúspěchem,“ uvedla Lucie Vozáková.

„Předmět Ekonomika a řízení podniku nás v zimním semestru vyučovala skvělá pedagožka, která mimo jiné zprostředkovala setkání se zástupci potravinářské společnosti Bidvest Opava. Podrobně jsme se seznámili s hospodářskými výsledky tohoto předního tuzemského výrobce mražených sladkostí. Obdrželi jsme interní záznamy firemního hospodaření včetně grafů prodaného množství různých typů mražených výrobků, dále údaje o jejich distribuci, srovnání prodejů s konkurencí apod. Ve dvoučlenných týmech jsme se pak pustili do tvorby semestrálních prací s konkrétním zadáním: Zlepšit ekonomické výsledky u rodinných balení zmrzliny posílením loajality zákazníků a zvýšením podílu tohoto osvěžujícího produktu na českém trhu o deset procent,“ dodala budoucí ekonomka.

Zástupci Bidvestu se s pracemi studentů seznámili, vyhodnotili je a věcnými cenami a mraženými dobrotami odměnili čtyři nejúspěšnější dvojice. Bonus navíc tvořila  vstupenka na exkurzi.

Postřehy ze zahraniční služební cesty  

Sepětí s praxí je pro budoucí ekonomy důležité i při tvorbě bakalářských a magisterských závěrečných prací. I když příležitosti v podnicích a firmách lze získat různými způsoby, například pomoci inzerátů, veřejné anonce, facebooku, twitteru apod., Anežka Kolúchová raději zvolila osobní návštěvu. A uspěla ve společnosti Gascontrol v Havířově – Prostřední Suché.

V obchodním oddělení se pustila do vyhledávání zahraničních firem ve Francii, Belgii a Švýcarsku, které pak oslovila motivačním dopisem s reklamním listem havířovské společnosti. „První reakce nenechaly na sebe dlouho čekat, firmy se zajímaly o naše produkty a některé připojily i pozvánku k návštěvě,“ uvedla studentka, která si pro písemnou korespondenci a telefonické rozhovory musela osvojit odborné technické výrazy nejen v českém, ale i francouzském jazyce.

Po dvouměsíčním působení ve firmě absolvovala se zástupci Gascontrolu zahraniční služební cesty do Lausanne, Ženevy a Lyonu. „Obchodní jednání byla na vysoké úrovni, prohlédli jsme si také výrobní prostory. Těší mne, že jsem získala řadu zkušeností z firemní praxe u nás i v zahraničí,“ dodala studentka.

Vítězná cena za studentskou esej 

Poznatky ze svých firemních praxí Lucie Vozáková s Anežkou Kolúchovou sepsaly a zvítězily v klání o nejlepší studentskou esej. To se stalo součástí 22. ročníku soutěže Manažer roku a uspořádala ji Česká manažerská asociace ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.