Zakladatelkou tohoto nového konceptu je Rostya Gordon Smith, mezinárodně uznávaná expertka v oblasti rozvoje jednotlivců i organizací. Svůj projekt, který je určen především studentkám magisterského studia a absolventkám vysokých škol, postavila na třech základních hodnotách – sebevědomí, sdílení a společenství.

Dopolední panelovou diskusi na téma Žena a kariéra moderovala Hana Velíšková, personální ředitelka KPMG Česká republika.

Dalšími protagonistkami byly Rostya Gordon-Smith, zakladatelka projektu Minerva 21, Dana Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, Eva Čejková Vašková, jednatelka společnosti Ženy s.r.o., Jana Václavková, Software Group Services Manager, Central and South East Europe, IBM a Marcela Hrubošová, autorka konceptu Finance pro radost. V odpoledních hodinách pak celodenní vzdělávací maraton pokračoval formou čtyř workshopů.  

Inspirující lektorky

„Zúčastnila jsem se workshopu o budování osobní značky a networkingu, který vedla Rostya Gordon-Smith,“ uvedla Hana Kontriková z Ostravy, studentka oboru Ekonomika a management.

„Jsem ráda, že jsem měla možnost tuto ženu osobně poznat. Obdivuji, kam to ve své kariéře dotáhla. Setkání s ní mě velmi pozitivně nabilo a dodalo elánu do mého pracovního života. V příštích dnech se totiž chystám rozjet firmu na rozvoz nákupu potravinářského a drogistického zboží na Ostravsku,“ dodala Hana Kontriková.

Plna pozitivních dojmů je také Petra Dvořáková, doktorandka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava: „Bylo to skvělé setkání. Zúčastnila jsem se panelové diskuse a také dvou workshopů. Všechny lektorky si zaslouží obdiv i poděkování. Podělily se s námi o své praktické pracovní i životní zkušenosti. Jsou to velmi inspirující ženy, zvláště paní Rostya, z níž vyzařuje tolik pozitivní energie. Byla to společnost, ve které jsme se cítily komfortně.“

„Na Ekonomické fakultě studuje poměrně velký počet studentek a naší snahou je zajistit jim po ukončení vysokoškolského vzdělání odpovídající uplatnění v oboru. To je i klíčový indikátor pro hodnocení fakult. Projekt Minerva 21 proto považuji za významný příspěvek k realizaci absolventek v jejich profesním životě,“ uvedla děkanka fakulty Dana Dluhošová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.