Návštěvnost stále stoupá

Ostravskou zoo navštívilo v roce 2018 celkem 537 412 lidí. To je historicky druhá nejvyšší návštěvnost.

„Od té rekordní v roce 2014 se však příliš nelišila. Chybělo do ní pouhých 3 106 návštěvníků. Již čtvrtým rokem tak byla překročena půlmilionová hranice a potvrzuje se, že zoo patří k nejvýznamnějším turistickým cílům nejen Moravskoslezského kraje, ale celé České republiky, což dokládá i skladba návštěvníků – kromě místních tvoří podstatnou část i obyvatelé dalších krajů. Přízeň nám stále zachovávají i zahraniční návštěvníci, a to nejvíce z Polska a v menší míře i ze Slovenska,” informovala mluvčí zahrady Šárka Nováková. 

Chovají i včelstva

Zoologická zahrada se věnuje i hmyzím zástupcům, loni začala chovat včely medonosné. Hlavním důvodem pro rozšíření druhové rozmanitosti o včely je především alarmující úbytek tohoto nepostradatelného a obdivuhodného hmyzu, nejen na území České republiky, ale na celém světě.

Včely, ale také čmeláci jsou pro lidstvo nepostradatelnými především pro svou opylovací činnost. Poprvé se také uskutečnila akce pro veřejnost Den pro včely, při níž se návštěvníci seznámili blíže s tímto společenským hmyzem.

Zoo je aktivně zapojena i do celé řady záchranných projektů, které jsou realizovány za jejími branami, často i tisíce kilometrů daleko – v místě původního výskytu vybraných ohrožených druhů. Jde například o program Koruna ze vstupu. 

Mezi třináct vybraných záchranných projektů se rozdělilo 496 tisíc korun. Jednalo se například o projekty v Indonésii, ve Vietnamu, na Madagaskaru, v Senegalu, v Mexiku i v Evropě.

Na konci září loňského roku schválilo zastupitelstvo města Ostravy navýšení příspěvku na ochranu přírody. Od listopadu 2018 přispívá zoo společně s návštěvníky na záchranu nejohroženějších druhů ne jednou, ale dvěma korunami z každého vstupu.

Nový název

Od podzimu 2018 se změnil kvůli rozsáhlé struktuře činnosti název subjektu na Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace.

Chov zvířat byl velmi úspěšný

„Zahrada chová 438 druhů zvířat, ale dovezli jsme několik ohrožených druhů. Loni se v zoo narodilo celkem 1238 mláďat, mezi nimiž byla řada velmi zajímavých odchovů. K tomu přibyla řada dovezených přírůstků,” doplnila Šárka Nováková.  

Odpočinek i poučení

Zoologická a botanická zahrad se staly nejen cílem výletů za zvířaty, ale také odpočinkovou zónou, nejen pro místní. Nabízí řadu doprovodných akcí, přednášek, speciálních prohlídek, komentovaných setkání a dalších aktivit.

Byla odstartování unikátní kampaň Ukradená divočina zabývající se v České republice často přehlíženým ilegálním obchodem s volně žijícími zvířaty (a rostlinami) a jeho neblahými dopady na celé ekosystémy.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.