Zájemci se sešli v 16,30 odpoledne v areálu Lesní školy v Bělském lese v Ostravě. Areál a podmínky pro setkání připravil vedoucí Lesní školy Pavel Kotala. Lesní škola patří pod Ostravské městské lesy.

"Na dnešním setkání bych vám chtěla představit skupinové muzikoterapeutické techniky podle metody PaedDr. Lubomíra Holzera a jiné formy hudebně pohybové terapie," řekla úvodem Lenka Divinská.

V kruhovém prostoru měla připravené rozličné přirozeně laděné nástroje jako jsou džembé bubny, šamanský buben, didžeridu, koncovku, brumle, ústní harfu, tibetské mísy a další perkusní hudební nástroje. Přicházející rodiče s dětmi si okolo připraveného kruhu nachystali karimatky, spacáky, deky, teplé bundy, jídlo a pití a rozdělali oheň.

"V první části se uskuteční tzv. aktivní muzikoterapie, ve druhé části pasivní muzikoterapie," informovala ředitelka mateřské školy.

"Při aktivní části se děti a rodiče zapojují do činností. Sami vytvářejí zvuky a hudbu, hrají na nástroje. Při pasivní muzikoterapii probíhá zklidnění, hluboká relaxace, harmonizace, odeznívání psychosomatických tenzí a spazmů. Dochází k uvolnění emočních energetických bloků. Rytmické bubnování a muzikoterapeutická hudba aktivuje centra mozku v obou hemisférách, čímž dochází k propojování levé a pravé mozkové polokoule. Jediným tónem jediného úderu do bubnu může být mozku dodáno více energie než jakýmkoliv jiným smyslovým působením a vnímáním. Na vibrace způsobené zvukovými vlnami reagují vnitřní orgány," dodala Lenka Divinská.

Následovaly praktické ukázky - společný koncert hrou na uvedené přirozeně laděné nástroje a perkusivní hudební nástroje, kruhové tance, zpěv, rytmizace pomocí dřívek (aktivní muzikoterapie) a nakonec hodinová relaxace při poslechu hry Lenky Divinské.

Na všech bylo patrné, jak příroda, oheň a muzikoterapie působí lahodně nejen na tělo, ale i na duši člověka.

Více se můžete dozvědět na www.materskeskolky.cz/zlepsovatelu

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.