Nováčci Městské policie Ostrava úspěšně ukončili závěrečnou zkouškou rekvalifikační kurz, potřebný k získání osvědčení strážníka. Uchazeči o povolání strážníka si v průběhu kurzu osvojili znalosti právních norem potřebných pro výkon budoucího povolání, seznámili se s nařízeními a vyhláškami města.

„Rozhodla jsem se, když děti vyrostly, pro změnu. Přihlásila jsem se do kurzu. Bylo to náročné. Museli jsme spolu s kolegy absolvovat hodiny psychologie, taktické a střelecké přípravy, základy kriminalistiky, poskytování první pomoci. Všechno jsem zvládla. Složila jsem slib a těším se na práci," řekla strážnice Barbora Tirolová.

Zájemci, kteří se přihlásí na čekatele na strážníka projdou psychologickými a fyzickými testy. Ti, kteří testy splní absolvují tří týdenní kurz. Po ukončení kurzu dělají závěrečné zkoušky před komisí z ministerstva vnitra.

Pak ještě další týdny spolupracují se zkušenými strážníky, než se dostanou k samostatné práci. „V současné době máme ve službě 630 strážníků. Snažíme se naplnit směrné číslo do 715 strážníků. To se nám ještě nedaří. I se současným početním stavem plníme dané úkoly," řekla Michalela Michnová, vedoucí úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava.

„Považuji ostravskou městskou policii za jednu z nejlepších v rámci České republiky. Snažíme se pro vás i vaše kolegy vytvářet co nejlepší podmínky. Rád bych zmínil, že občané Ostravy považují pocit bezpečí ve městě za jednu z nejdůležitějších hodnot. Vy budete takovými ambasadory pocitu bezpečí," řekl novým strážníkům primátor Tomáš Macura

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.