„Lidé lidem je akce jejíž cílem a smyslem je představit veřejnosti sociální služby a související aktivity ve městě Ostravě, kterých je zhruba 180 na území města a dalších s tím souvisejících, kterých je dvě stě. V rámci struktury komunitního plánování máme deset pracovních skupin, které se zde prezentují a lidem vysvětlují a přibližují jejich činnost,” informovala Jana Müllerová, koordinátorka plánování sociálních služeb na Magistrátu města Ostravy.

V průběhu akce, která se konala od 9 do 18 hodin se předvedly pracovní skupiny zaměřené na seniory, občany s duševním onemocněním a psychosociálními obtížemi, občany se zrakovým postižením, občany se sluchovým postižením, občany s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, na děti a rodinu, na občany sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením, romské etnikum, prevenci kriminality a protidrogovou prevenci.

V jednotlivých stáncích pracovních skupin se lidé dozvěděli, kde a u koho mají potřebnou službu hledat, co všechno si musí vyřídit a kdo jim při vyřizování pomůže.

V dopoledních hodinách již tradičně akci navštěvují základní a střední školy, kterým pořadatelé připravili Projektový den.

Školy se dopředu k Projektovému dni přihlásili. Po příchodu byli účastníci rozděleni do skupinek po pěti lidech, dostali úkoly a ty pak ve stáncích pracovních skupin plnili. Na některých stanovištích řešili i praktické úkoly, které si pak zaznamenávali do připravených hodnotících kartiček. Po ukončení byli vyhodnoceni rozhodčími.

Pořadatelé akce Lidé lidem připravili i celodenní doprovodný program.

Návštěvníci na podiu viděli řadu drobných tanečních, hudebních či divadelních představení zakončených v 17.00 vystoupením písničkáře Pokáče. Městská policie Ostrava dopoledne i odpoledne předvedla činnost svých skupin kynologie a hipologie. Byly i další ukázky z oblasti sportu a první pomoci.

Podle pořadatelů akce bylo přemístění místa konání po deseti letech z centra města úspěšné. „Jsme vlastně také v centru. Sousedíme s Novou radnicí, Prokešovým náměstím. Jsme v přírodě, krásném parku Komenských sadů, a od řeky Ostravice, která kolem nás protéká, jde svěží vzduch. Je tu plno květin a krásná příroda,” dodala Jana Müllerová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.