Podařilo se tak vyměnit všem jednotkám sboru dobrovolných hasičů zastaralé vozy Avia za špičková moderní auta Mercedes - Benz Sprinter. 

Kompletní náhrada celkem 22 dopravních vozů DA 15 MB Sprinter byla zahájena v roce 2015, kdy bylo vyměněno prvních 17 starých vozů Avia za nové. Částka 65,5 milionu korun na jejich nákup byla hrazena ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.

V letech 2018 - 2019 došlo k výměně dalších 4 vozů u jednotek dobrovolných hasičů v Koblově, Martinově, Muglinově a Třebovicích. Z celkové částky za nákup ve výši 15,97 milionu korun uhradilo město Ostrava ze svého rozpočtu 13,27 milionu. Zbývající částka tvořila dotace Ministerstva vnitra (1,8 milionu korun) a Moravskoslezského kraje (900 tisíc korun). Jedno auto včetně vybavení stálo 3 991 790 korun. Poslední ostravskou jednotkou dobrovolných hasičů, která obdržela nové auto, byla JSDH z Proskovic v červnu 2019.

„Deklarovali jsme počátkem minulého volebního období záměr, že obnovíme dopravní auta ve všech 22 ostravských JSDH. Jsme si vědomi významu hasičů nejen pro zabezpečení požární ochrany města a občanů, ale i pro případ mimořádných událostí. Chceme, aby k výkonu své náročné práce měli k dispozici adekvátní techniku. Ostrava dlouhodobě a nadstandardně přispívá na činnost hasičských jednotek ve městě, nejen těch dobrovolných, ale i profesionálů,” řekl primátor města Ostravy Tomáš Macura.

Významnou formou podpory města jednotkám sboru dobrovolných hasičů je i péče o stav požárních zbrojnic, kterých na území Ostravy je dvacet dva. Na základě komplexní analýzy jejich stavu, provedené v roce 2015, byl přijat a postupně realizován záměr rekonstrukce nebo novostaveb celkem 13 zbrojnic. Zbrusu nové zbrojnice budou stát v Muglinově, Pustkovci, a v Proskovicích, z toho první dvě ještě letos. 

„Z již dokončených rekonstrukcí stávajících zbrojnic je na místě uvést ty v Michálkovicích, Martinově, Koblově, Třebovicích, Hošťálkovicích, Polance, Radvanicích, Bártovicích, Nové Vsi a Krásném Poli. Zbývá provést rekonstrukci nebo opravu zbrojnic v Heřmanicích a Kunčičkách,” dodala Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy.

Ne všechny městské obvody Ostravy zřizují jednotky dobrovolných hasičů (JSDH). Jsou to Ostrava-Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Bělá, Ostrava-Poruba a Ostrava-Vítkovice.

Stávají JSDH měly za rok 336 zásahů - a k tomu 415 ostatních činností.

Zásahy: Emergentní události zpravidla související se zásahem jednotek požární ochrany. Jedná se zejména o provádění požárních zásahů, záchranných prací nebo dalších bezodkladných opatření vedoucích k omezení bezprostředního ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí.

Ostatní činnost: Tak zvané neemergentní události nemající charakter bezprostředního ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí. JSDH převážně likvidovaly obtížný hmyz, odstraňovaly nebezpečné stromy, asistovaly u kulturních a sportovních akcích.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.