Parkovací dům bude stát na exponované proluce v sousedství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje proti Domu kultury města Ostravy. Kapacita parkovacího domu má být nejméně 600 parkovacích míst. Doporučené náklady na realizaci stavby podle soutěžního návrhu včetně navržených úprav okolí jsou 359 milionů korun. Lhůta pro podání návrhů končí 13. září 2019.

„V posledních třech letech se jedná již o šestou architektonickou soutěž, kterou Ostrava vyhlašuje. Poprvé se týká parkovacího domu. Příklady ze světa i jiných českých měst ukazují, že i parkovací dům může vkusně dotvořit kus města. A o to nám jde, abychom v této exponované lokalitě "zabalili" potřebu parkování do kvalitní architektury a uvolnili tak veřejný prostor, který by měl mít i jiné funkce než jen dopravní,” vysvětlila investiční náměstkyně primátora města Ostravy Zuzana Bajgarová.

V lokalitě, která je určena k výstavbě nového parkovacího domu, je dlouhodobý nedostatek míst pro stání. Týká se rezidentů, ale také zaměstnanců a návštěvníků řady institucí, které v místě sídlí - Domu kultury města Ostravy, Divadla Petra Bezruče, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V současné době je v tomto prostoru povrchové odstavné parkoviště s dopravním připojením z ulice Na Jízdárně s přibližnou kapacitou 70 stání. Nový parkovací dům by mohl mít až desetinásobnou kapacitu a nabídne tak řešení současného problematického parkování.

Soutěžní podklady musí obsahovat způsob dopravního napojení domu z ulice Na Jízdárně, návrh provozního režimu parkoviště a komerčních prostor v patrech stavby směrem k ulici 28. října, a minimálně 10 míst určených pro nabíjení elektromobilů.

„Nejlepší návrh vyberte porota nejpozději na přelomu září a října, a protože se jedná o soutěž o návrh, s vítězem budeme chtít uzavřít smlouvu na realizaci celé projektové dokumentace za maximálně 30 milionů korun,” dodala náměstkyně Zuzana Bajgarová.

„Předpokládané finanční náklady na realizaci této soutěže o návrh, tj. celková částka na ceny a odměny v soutěži, činí 2 miliony korun,” dodala Andrea Vojkovská, tisková mluvčí ostravského magistrátu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.