Slavnostního otevření Komunitního parku Tržnice se zúčastnili všichni, kteří se pod vedením Zuzany Vinklárkové, kreativní manažerky Kulturního centra Cooltour Ostrava, a zahradní architektky Radky Matuszkové na stavbě Komunitním parku nějak podíleli.

Komunitní zahrada (budoucí Komunitní park Tržnice) začala vznikat na Černé louce v Ostravě již v roce 2015, kdy se sešli zájemci o zahradničení, kteří neměli možnost něco pěstovat a prostě se chtěli hrabat se v hlíně.

Dali hlavy dohromady nechali si naplnit velké pytle zeminou a po vyřízení všech povolení začali s jarními pracemi. Sázeli, hrabali, pleli a čekali. Tu vzešel první lísteček salátu, tu jiný lísteček, tu již stonek květinky se narovnal. To bylo potěšení u ohně při diskuzi, jak kdo co pěstuje, co vzešlo a co teprve vzejde. A přišel podzim. Sklidili, popili a vše museli uklidit. Až přišel podnět, nápad a cíl byl opět určen.

„Se zahrádkáři jsme spolupracovali od samého začátku. Na jaře jsme jim poskytli náš zeminový substrát, který byl vyroben na kompostárně v Ostravě-Hrušově ze zeleného odpadu, které město v roce vyprodukuje. I to je příklad recyklace. V loňském roce jsme vydali druhou výzvu občanům k úpravě svého okolí v tematickém celku Zelená pro Ostravu. Vybraný projet Vytvoření Komunitního parku Tržnice jsme podpořili finančně i materiálně,” informovala Vladimíra Karasová, vedoucí útvaru propagace a ekologické výchovy společnosti OZO Ostrava.

Právě druhé výzvy společnosti OZO Ostrava (Odvoz a zpracování odpadů) využila Zuzana Vinklárková spolu se zahradní architektkou Radkou Matuszkovou. Reagovaly na výzvu společnosti OZO, podaly projet a ten jim vyšel. Pomohl i Nadační fond Veolia a Magistrát města Ostravy.

Budování mohlo začít. Podle slov Zuzany Vinklárkové to nebylo jednoduché. Musely se učit, jak se co dělá. 

„Zajistily jsme desky na truhlíky. Ty jsme nařezaly podle projektu Radky Matuszkové. Naučily jsme se šroubovat, pilovat, vrtat, lakovat, sbíjet. Spotřebovali jsme všichni více volných hodin, než jsme dopředu předpokládali. Ale čím více areál rostl, viděli jsme výsledek naší práce, tím byla větší snaha vše zdárně do konce roku 2018 dokončit. A tady je výsledek,” řekla hrdě Zuzana Viklárková a ukázala všem přítomným výsledek jejich práce.

Pak všechny přítomné hlavní aktérky provedly Komunitním parkem Tržnice komentovanou prohlídkou.  

„Jsem ráda, že se projekt povedl a realizoval. Komunitní zahradu podpořilo město Ostrava z projektu FajnOVA. I letos jsme vyhlásili výzvu občanům, že mohou podávat projekty ke zvelebení svého veřejného prostoru,” pochválila projekt Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora města Ostravy, která má ve své řídící činnosti životní prostředí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.