Od března roku 2019 na určené ploše v současné době buduje novou stavbu Zlínstav, a. s.

Výsledkem jejich práce bude moderní náměstí v Ostravě-Hrabůvce, v městském obvodu Ostrava-Jih. Součástí projektu je i nová budova informačního centra s veřejnými toaletami nebo zastřešení veřejného prostoru pro pořádání kulturních akcí.

Podle místostarostky městského obvodu Ostrava-Jih Hany Tichánkové následuje po opravě části nákupního centra, patřícího městskému obvodu Ostrava-Jih, jejichž součástí bylo i vybudování výtahu do prvního patra, další etapa rekonstrukce veřejných prostor v Ostravě-Hrabůvce. Práce byly zahájeny 1. dubna 2019.

Na ploše budoucího náměstí dojde k revitalizaci stávající dlažby, esteticky doplněné o plochy různých povrchů a materiálů ve stávajícím čtvercovém rastru. Celé řešení bude opatřeno novým mobiliářem, zelení a novým veřejným osvětlením. 

Pěší plocha náměstí bude doplněna novou kašnou z několika podružných vodních střiků orientovaných rovnoběžně s ulici Horní tak, aby příliš neubírala veřejného prostoru. Z bývalé kašny byla snesena sochařsky pojatá plastika "Květ" autora Štěpána Mikuly z roku 1979. Je dočastně uložena do depozitáře a v dalších etapách tohoto projektu znovu osazena, tentokrát jako součást veřejného prostoru v blízkosti Polikliniky.

Materiálové řešení informačního centra a zastřešeného "účka" podporuje čistotu a jednoduchost řešení s využitím stávajících pěších ploch. Objekty a zpevněné plochy doplní plochy zatravěné a nové soliterní stromy.

„Plocha náměstí umožní pořádání kulturních akcí, vánočních trhů, umístění vánočního stromu a provoz městských akcí. Smlouva o dílo je uzavřena na částku 89,964 milionu korun včetně DPH,” dodala Gabriela Gödelová, tisková mluvčí Ostravy-Jih.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.