Každá stavba bude tvořena 2 domácnostmi pro celkem 12 klientů. V každé domácnosti jich bude žít šest. Nové domovy se staví v Městských obvodech Nová Bělá, v Ostravě-Jihu, v Petřkovicích a dvě ve Slezské Ostravě. 

Vítězem veřejné zakázky na realizaci první etapy jsou ostravské společnosti STAMONT - Pozemní stavitelství s. r. o. a Morys, s. r. o. Nabídky vybraných dodavatelů v celkové hodnotě 76 milionů korun vyhodnotila výběrová komise jako ekonomicky nejvýhodnější na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a lhůty plnění. 

Společnosti si stavby převzaly v září 2018 a práci by měly skončit do osmi měsíců. V dalších čtyřech měsících budou stavby vybaveny novým nábytkem na míru a budou připraveny na příchod klientů. Nové bydlení dostanou obyvatelé domovů Barevný svět  Na Liščině.

Klienti, kteří se přestěhují v první etapě, mají lehčí tělesné postižení než ti, kteří získají bydlení ve druhé etapě. Druhá etapa počítá s osmi domy pro celkem 99 klientů, kdy jeden domov se třemi domácnostmi bude určen pro 18 osob.

Na konci obou etap bude přestěhováno do nových a zrekonstruovaných 13 domů celkem 159 klientů Čtyřlístku.

Organizace Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením, Hladnovská 751/119, Ostrava -Muglinov, vznikla pod tímto názvem 1. ledna 2001. Nabízí pobytovou, ambulantní a terénní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením.

Čtyřlístek momentálně poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením - Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov Na Liščině, Domov Jandova. V jednom domově se zvláštním režimem - Domov Hladnovská a čtyřech chráněných bydleních - Třebovice, Martinov, Tomayerova a Bronzová. Nabízí také terénní službu a podporu samostatného bydlení v bytech klientů. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.