Ve dvou zatemněných místnostech Ostravského muzea mají od 22. března do 31. května příchozí možnost poznávat zvuky natočené na známých místech Ostravy nebo si poslechnout zvuky ostravských zvonů. Výtvarné a architektonické řešení expozice je inspirováno dílem světově známých umělců Jamese Turrella a Barnetta Newmana, kteří se věnovali světelným instalacím. 

Vystaveny jsou také speciálně upravené fotografie a videa nebo tyflografické pomůcky, díky nimž získají návštěvníci představu o zrakových vadách, především o tak zvaném tunelovém a periferním vidění.

Expozice zahrnuje rovněž instalaci v podloubí muzea - do dřevěného objektu mohou lidé vstoupit a vnímat zvuky Masarykova náměstí. Součásti výstavy je také prezentace organizací, které se věnují pomoci lidem se zrakovým postižením.

„Smyslem výstavy je jednak zvýšit povědomí veřejnosti o životě lidí s postižením zraku a trochu nabourat zažité předsudky, jednak umožnit návštěvníkům na chvíli vnímat známé věci a místa jiným způsobem - zaměřit se na to, co slyšíme, a na to, jak důležité jsou pro nás světlo, stín, tvar, kontext,” řekla autorka výstavy Ing. arch. Dana Raková

Výstavu doprovodí několik zajímavých akcí a workshopů:

Jedná se například (17. dubna v 16.30 hodin) o komentovanou prohlídku s autorkou výstavy Danou Rakovou zaměřenou na vnímání architektonických prostorů hmatem a sluchem, čichem.

26. dubna v 9.00 Ostravské muzeum připravilo workshop s Pavlou Kovaříkovou na téma: Jak vidím svět, když nevidím. Workshop osvětluje běžný život s postižením zraku. 

Do projektu se 15. května v 10.00 a 16.00 hodin zapojí i Moravskoslezská vědecká knihovna, která zábavnou formou představuje prostředky a pomůcky, díky nimž mohou i nevidomí číst.

Na doprovodné programy je nutné se rezervovat předem v Ostravském muzeu. Pokladna: telefon 597 578 450, po-pá 9.00 - 16.30 hodin.

Na realizaci výstavy se vedle autorky Dany Rakové podíleli i členové pracovní skupiny: občané se zrakovým postižením v rámci komunitního plánování města Ostravy.

Záštitu nad výstavou převzal Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D., náměstek primátora města Ostravy pro oblast kultury, sociálních věcí, zdravotnictví a volnočasových aktivit.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.