Realizátorem modernizace je firma BYSTROŇ group a. s., která práce dokončí letos v září. Hodnota zakázky je 53,1 milionu korun s DPH. Financována bude z Fondu pro rozvoj Městské nemocnice Ostrava a spolufinancována z prostředků Evropské unie.

„Modernizace objektu bude probíhat za plného provozu zhruba tři čtvrtě roku. Přinese vyšší komfort klientům zařízení i jeho zaměstnancům. Pokračujeme tak v opravách a zvyšování úrovně naší nemocnice. K její modernizaci jsme zřídili speciální fond, ve kterém je aktuálně 526 milionů korun,” informoval náměstek primátora pro sociální oblast a zdravotnictví Zbyněk Pražák.

Zhruba čtvrtina nákladů bude spolufinancována z dotačních prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti. Jedná se o maximálně 12,6 milionu korun s DPH. Opravy budou probíhat podle dokumentace z února 2018, jejímž autorem je společnost PPS Kania, s. r. o.

„LDN je odborný léčebný ústav oboru geriatrie, který se zabývá komplexní péči o pacienty. Disponuje celkovou kapacitou 124 lůžek na čtyř stanicích. Pokoje jsou třílůžkové, dvoulůžkové a jednolůžkové. Stanice jsou smíšené. Veškeré přístupy jsou bezbariérové. V LDN péči poskytuje 6 lékařů a 70 nelékařských zdravotních pracovníků. V objektu sídlí také Dům sociálních služeb. I jeho tři stanice s 66 lůžky projdou modernizací. O klienty se v objektu stará 43 nelékařských zdravotnických pracovníků,” doplnila informace Andrea Vojkovská, tisková mluvčí magistrátu.

Z historie:

Předválečné soukromé sanatorium v Radvanicích bylo přiděleno nemocnici v roce 1958 k umístění plicního oddělení. V roce 1976 v něm vznikla Léčebna dlouhodobě nemocných. V roce 1996 byl dán do provozu nový lůžkový pavilon LDN Radvanice se 124 lůžky, který takto stále funguje dodnes. 

V roce 1998 byla rekonstruována "stará" LDN - horní část s 66 lůžky. V roce 2007 došlo k rozdělení a vznikl nově Dům sociálních služeb, který poskytuje pohybovou sociální službu po dobu, než se klient může vrátit do domácího ošetřování či přejít na jiný druh služeb. Obě budovy jsou propojeny "krčkem".

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.