Slavnostní setkání u pamětní desky Obětem zla k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii se konalo pod záštitou statutárního města Ostravy a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Zahájení slavnostního setkaní se ujal předseda ostravské pobočky Konfederace politických vězňů České republiky Leo Žídek, který přivítal účastníky akce. 

Po kladení věnců a kytic vyzval zástupce institucí k slavnostnímu projevu. Nejprve promluvil náměstek primátora města Ostravy Mgr. Radim Babinec, dále náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo. Věnce a kytice položili další skupiny za instituce, politické strany, mládež a mládežnické spolky.

Organizátor slavnostního setkání Leo Žídek ve svém proslovu konstatoval, že o současnou dnešní demokracii se zasloužili především studenti a mladí lidé, a to jak v roce 1939, tak v roce 1989. Bez těchto masových výstupů proti totalitě by nebylo zlikvidováno čtyřicetileté násilí KSČ v Československu. V projevu připomněl i vystoupení studentů a veřejnosti proti vojenské okupaci Sovětské armády a států Varšavské smlouvy v letech 1968 a 1969.

Leo Žídek poděkoval všem mluvčím i přítomným za jejich účast. Setkání uzavřela česká státní hymna, kterou zazpíval pěvecký soubor Chorus Ostrava za řízení Mgr. Petry Rašínové.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.