Společnost SAFE Trees již v roce 2017 prováděla injektáž proti klíněnce jírovcové. Dokumentace na eliminaci šíření jmelí bílého u stromů rostoucích na pozemcích města Ostravy bude hotova do 30. června 2019.

Vytypované stromy se nacházejí v městských obvodech Ostrava-Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, Lhotka, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Moravská Ostrava a Přívoz, Nová Ves, Ostrava-jih, Petřkovice, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustkovec, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Poruba, Svinov a Vítkovice.

Prováděcí dokumentace bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na realizaci eliminace šíření jmelí bílého, které vytváří kulovité trsy s průměrem až jeden metr a je vážným rizikem pro zdraví stromů.

„Návrh způsobu ošetření jednotlivých stromů napadených jmelím v prováděcí dokumentaci bude odrážet především jejich celkový zdravotní stav, vitalitu, velikost, rozsah napadení jmelím, stanoviště stromů, perspektivnost a podobně. Výstupem budou jak návrhy na mechanické ošetření, tak návrhy na chemický způsob ošetření,” řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Společnost SAFE Trees má jako jediná v republice praktické zkušenosti s chemickým ošetřením proti jmelí.  Metodu, která byla vyhodnocena jako úspěšná, otestovali nejen v Ostravě, ale i dalších městech jako například ve Frýdku-Místku, Českém Těšíně nebo ve Zlíně.

Používaný chemický přípravek schválil kontrolní zkušební zemědělský ústav k používání. Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci jsou odhadovány na 330 430 korun bez DPH. Celková cena bude stanovena podle skutečného počtu posuzovaných stromů napadených jmelím.

Ochrana jírovců maďalů proti klíněnce jírovcové:

Jako první plošnější ochrana stromů byla v Ostravě provedena v roce 2017 na náklady města Ostravy. Celkem bylo ošetřeno injektáží 1405 jírovců maďalů za celkovou cenu 1 989 058,50 korun. Práce zajišťovala také společnost SAFE Trees.

Podzimní vyhodnocení účinku injektáže ukázalo, že u většiny ošetřených stromů byl menší výskyt housenek i kukel housenek oproti jírovcům, které injektovány nebyly. Projekt byl v první fázi vyhodnocený jako úspěšný, protože ve velké části jírovců maďalů se podařilo potlačit schnutí a předčasný odpad listů. Byla tím prodloužena vegetační sezona jírovců.

Vzhledem k tomu, že účinnosti aplikované látky u jírovců je maximálně 2 roky, je prováděno vyhodnocení účinnosti loňské injektáže. Výsledky budou známy do 30 listopadu.

„Závěrečné vyhodnocení účinnosti injektáží stromů nám odpoví na otázku, jestli je tato moderní technologie prokazatelně pro stromy přínosná a jestli máme pokračovat s injektáží jírovců i v následujících letech. Naše vlastní terénní průzkumy ukazují, že injektáže byly účinné a u většiny stromů zabránily předčasnému schnutí a odpadu listí. Pokud ke stejným závěrům dojde i zpracovávaná analýza, další ošetření proti klíněnce jírovcové naplánujeme na první polovinu roku 2020,” dodala Kateřina Šebestová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.