Studenti Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity tak na Hladnovském kopci, v Chittussiho ulici dostali dárek, který zase o další krůček zkrášlí veřejný prostor Ostravy.

Studenti, kteří jdou na zkoušku, například z mineralogie, si ještě na poslední chvíli prolétnou 30 kamenů před fakultou, zopakují si, jak se kameny jmenují, co je to metamoróza, sedimenty či magmatické procesy. Utíkají na zkoušku. V indexu mají další kladný zápis. A před fakultou si odpočinou na novém příjemném sezení, které tam pro studenty a veřejnost bylo nainstalováno.

„Jako instituce, která se zabývá vzděláváním, jsme chtěli vytvořit něco, co dá příchozím příležitost setkat se s nějakými přírodními artefakty. Stezka dokumentuje horninový cyklus, který se odehrává na celé planetě Zemi v různých variantách. Tento cyklus ukazujeme na lokálních horninách. Přičemž návštěvníci si je mohou nejen prohlédnou, ale i osahat,” řekl v úvodu křtu nové stezky děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.

Prostor se nachází v bezprostřední blízkosti centra města v poměrně frekventované oblasti. Slouží nejen studentům a zaměstnancům přírodovědecké fakulty OU, ale rovněž návštěvníkům sousedního zdravotnického zařízení a obyvatelům okolních domů.

Obnovena byla stávající zeleň, na daném prostranství byly instalovány různé typy posezení, nové lavičky z tvrdého dřeva a čistého designu. Prostor doplňují stojany na kola, trojice košů na tříděný odpad. Součástí geologické stezky je třicet exponátů různých "kamenů" na ocelových tyčích. Exponáty jsou popsány. Součástí celého projektu je tabule, která celý projekt vysvětluje.

„Součástí prostoru jsou i místa na stání pro kola, a protože chceme rozšířit bikesharing do dalších ostravských obvodů, právě tady by mohlo být jedno z dalších míst. S vedením městského obvodu Slezská Ostrava bychom rádi domluvili revitalizaci blízkého parčíku. Určitě by si zasloužil nový mobiliář, úpravu chodníků a zeleně,” dodala náměstkyně primátora města Ostravy Kateřina Šebestová.

Podle jejích slov dotační program "fajnOVY prostor" cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst. Od jeho spuštění bylo dotacemi podpořeno 28 projektových záměrů a postupně se realizují. I v příštím roce by město rádo podpořilo zajímavé nápady veřejnosti, na které je v rozpočtu alokováno dalších 5 milionů korun.

Prostor před Přírodovědeckou fakultou Ostravské univerzity byl podpořen 916 000 korunami. Úprava celého místa probíhala podle návrhu zahradní architektky Ing. Ilony Vybíralové.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.