Cílem kampaně je informovat o výhodách sdílení dopravních prostředků s ostatními obyvateli nebo zaměstnanci podniků a motivovat je k používání alternativních a aktivních forem dopravy, jako používání jízdního kola nebo chůze.

Alternativy nejen snižují znečištění ovzduší ve městech, ale také pomáhají předcházet zdravotním problémům spojených s pasivním životním stylem. V kombinaci se sdílenou dopravou mají velký potenciál zlepšit prostředí ve městech.

„V Ostravě jsme spustili systém sdílení jízdních kol letos v květnu a mohu konstatovat, že funguje opravdu skvěle. V současné době máme k dispozici již 230 kol, 60 stanic, kde jsou kola zaparkovaná, a až 700 realizovaných výpůjček denně. Lidé, kteří bikesharing využívají, přispívají nejen ke zlepšení ovzduší v Ostravě, ale navíc pohybem prospívají svému zdraví,” řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Letošním tématem Evropského týdne mobility je multimodalita, která vyzdvihuje využívání a kombinování různých druhů dopravy pro městské cesty, a to jak při přepravě cestujících, tak i zboží. Motto ETM: Kombinuj a jeď!

V rámci ETM se v Ostravě a okolí uskuteční tyto akce:

V neděli 16. září mohou zájemci vyrazit společně s ochránci přírody ZO ČSOP Alces na úklid v okolí cyklostezky v Polance nad Odrou. Ve středu 19. září se na pobočce Knihovny města Ostravy Jiřího Trnky uskuteční Kolečkiáda, sportovní odpoledne na kolech a koloběžkách. 21. září zve městský obvod Ostrava-Poruba na Dny zdraví na Havlíčkově náměstí.

V sobotu 22. září Ostravské muzeum uskuteční přednášku Ostravské parky, na kterou bude navazovat komentovaná procházka do Komenského sadů. Ve stejný den bude Den otevřených dveří v OZO Ostrava s. r. o. Zkratka v názvu společnosti znamená Odvoz a zpracování odpadů. 

Po rovince na kole z Ostravy-Hrabůvky do Frýdku-Místku vyrazí účastníci cyklojízdy organizované Klubem českých velocipedistů Moravan Ostrava-Hrabůvka. Sraz účastníků je u kostela v Ostravě-Hrabůvce.

Zajímavé akce připravily také ostravské knihovny. Během celého týdne ETM se mohou návštěvníci výškovické pobočky Knihovny města Ostravy účastnit vědomostního testu zaměřeného na kombinovanou dopravu Od koně k Ferrari, nebo fotografické soutěže Lidé v pohybu aneb Jde to i bez aut, kterou pořádá knihovna na ulici Podroužkova.

Do práce na kole i v září

U příležitosti ETM je možné se zapojit do zářijové výzvy soutěže Do práce na kole, a to po dobu konání kampaně Evropský týden mobility - 16.-22. září.

Kompletní program Evropského týdne mobility v Ostravě je k dispozici na: http://zdravaova.cz

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.