První čtyři panely poukazují na počátky zdravotní péče, přes postupné zakládání zdravotní péče, jako reakci na epidemie nakažlivých nemocí, kdy se postupně zakládaly špitály. Jsou zaznamenány počátky působení nadace Kašpara Pittlera, na jejímž základě se následně začala stavět první nemocnice. Otevřena byla v květnu 1848, ale konečné dostavby se udály až v roce 1851.

Na pátém až sedmém panelu je dokumentována doba od výstavby první, již moderní nemocnice v letech 1896 - 1914, meziválečné období, kdy se v nemocnici uskutečnila nová výstavba pavilonů a rozšiřovala se zdravotní péče. V další části je zachycena nemocnice v době okupace a poválečný vývoj až do zestátnění Městské nemocnice Ostrava.

Na panelech osm až devět je dokumentovaný vývoj nemocnice do roku 1989 a do současnosti. Desátý panel se zabývá prognózou do budoucna, přestavbou a rekonstrukcí jednotlivých oddělení a budování nových moderních a špičkově vybavených pavilonů.

Výstavu je možné navštívit do 22. července.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.