Setkání bylo zahájeno již od 10 hodin. V přízemí multifunkční auly Gong prezentovali své vizitky podle tematického rozdělení. Zhruba 30 týmů se sešlo s prezentací týmových vizitek a dalších 101 jednotlivců, kteří své osobní vizitky nabízeli dalším zájemcům.

„V roce 2018 se koná již šesté setkání. Vždy v lednu se scházíme a vyměňujeme si své vizitky. Jsou držitelé osobních vizitek, kteří se prezentují za svou osobu. Mají svůj turistický deník, do kterého vlepují osobní turistické vizitky a také si zapisují, kdy byla vizitka získána. Mnozí sběratelé mají svá razítka, která jsou v deníku taky velmi vzácná. Turistická vizitka s číslem 1 je vizitka vydaná Rudolfem Ropkem z roku 2008, na které je vyobrazen Ještěd, v seznamu vizitek končí vizitka Podřipský betlém s číslem 4425,” informoval hlavní pořadatel  a svolavatel šestého setkání sběratelů turistických vizitek Jiří Štraub z Prahy.

Podle Jiřího Štrauba existují tak zvané týmové vizitky, kde se prezentují týmoví hráči a sběratelé. Vizitky se sbírají z oblasti gastronomie, čímž se myslí, hotely, restaurace, hospody, penziony, kavárny, kulinářská zařízení a šéfkuchaři.

Dále jsou sběratelé, kteří se zaměřují na turistické vizitky z oblasti kultury, již reprezentují knihovny, kulturní domy, koncertní sály, kina, galerie, festivaly, divadla a známé osobnosti.

Do zájmu sbírání turistických vizitek také patří i sport - sportovní jednoty, oddíly, spolky, druhy sportů a sportovci.

„Jsme skupina historického šermu Jezerniční páni. Zajímáme se o středověk. Ve skupině je nás asi 30 členů od věku od 3 let po 72letého šermíře. Naše skupina byla založena v roce 2007. Má centrum v Táboře. My jsme z Jihlavy a spolupracujeme ještě se členy z Rychnova nad Kněžnou, z Kolína a z Písku,” informoval o zájmovém spolku Jaroslav Aleš Krajíček.

„Kromě zájmu o historický šerm sbírám turistické vizitky. Jsem velmi pilná a vášnivá sběratelka. Mám již zaplněných pět turistických deníků. Dnes tady získám osobní vizitky jiných sběratelů a tím se dovím, kde jsem ještě nebyla, a kam bych se ráda podívala. Také je to možnost navázat kontakty pro naše šermířská vystoupení,” uvedla Juliana Žiaková z Jihlavy.

V rámci setkání sběratelů turistických vizitek uspořádal Pavel Ptáček z oddílu orientačního běhu Beta Ursus Rosice pro účastníky orientační pochod Kufrování s Medvědem po okolí multifunkční auly Gong. Byla to jediná akce pohybového charakteru, která přiměla účastníky se po industriálním areálu Dolní oblast Vítkovice projít.

„Po akci se všichni účastníci spolu vyfotila - fotografie bude vydávána jako další absolventská vizitka,” dodal Jiří Štraub.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.