Výstavu v úterý 26. září zahájila kurátorka Mahulena Nešlehová a Jiří Jůza, ředitel GVUO.

Výstavu kurátorka rozčlenila do čtyř tematických okruhů. Každý představuje jednu z Hofmanových klíčových dovedností, a to v oblasti architektury, urbanismu, designu a užitého umění, malby, grafiky a scénografie.

Ve všech sálech ostravského Domu umění budou návštěvníci objevovat nápaditá díla Vlastislava Hofmana, v nichž se umělecká a tvůrčí stránka prolíná s praktickou. Zastoupeny jsou architektonické návrhy a umělcovy vize, malby, grafiky, užité umění i dokumentační materiály z archivů.

„Zcela poprvé je vystavena dokumentace stavby, provozu a bourání krematoria v Moravské Ostravě, které dodnes budí emotivní ohlasy u odborné veřejnosti i u pamětníků. Architekti se stále zajímají o jeho přesnou podobu, protože se dochovalo jen pár archivních snímků u soukromých sběratelů, v Archivu města Ostravy a v Ostravském muzeu. Existence krematoria a jeho stopa v ostravském regionu byla silnější než politická zvůle. Podařilo se nám z fotografií a dobových záznamů vytvořit krátký dokument, který zachycuje příběh krematoria napříč časem,” informoval při komentované prohlídce Petr Gába, spolukurátor výstavy.

Výstavu doprovází reprezentativní katalog z pera Mahuleny Nešlehové a jejího týmu.

K výstavě budou probíhat vzdělávací programy pro školy a veřejnost. Ty je možno rezervovat v Domě umění u Jany Sedlákové na adrese sedlakova@gvuo.cz.

Výstava potrvá do 7. ledna 2018.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.