„Je 30. března 2017, krátce po půl čtvrté odpoledne, děje se historický okamžik. Zde přítomné děti z budovy z mateřské školy Bílovecká 303 mající v ruce cihličky z různými názvy, krásnými přáními, se loučí. Naposledy se vyspinkali v této školičce, aby průvodem přešly do nové mateřské školy na ulici Stanislavského. V pátek 31. března 2017 již nastoupí do nové mateřské školy,” řekl v úvodu ředitel školy v Ostravě-Svinově Zdeněk Ivančo

Děti shromážděnému publiku zahráli pohádku o skřítkovi, který probudil princeznu a ta pomohla dětem postavit novou školku, ve které se jim bude lépe učit, hrát si, zpívat a sportovat.

Pak společně s hosty, senátorem Petrem Kolibou, náměstkem primátora Zbyňkem Pražákem, náměstkyní primátora města Ostravy Ivetou Vozňákovou a Sylvou Sládečkovou, vedoucí odboru školství ostravského magistrátu, přešli před budovu nové mateřské školy. Hosty, občany Svinova, rodiče dětí přivítala starostka Městské obvodu Ostrava-Svinov Helena Wieluchová.

„Svinov se již v devatenáctém století rozrůstal. Byla zde továrna na výrobu trub, parní mlýn, lihovar, ústřední sídlo dráhy, nádraží, záložna, pobočka pojišťovny. Ve všech těch podnicích pracovaly ženy, které potřebovaly v době práce pohlídat své děti. V roce 1902 rozhodl obecní výbor, že postaví školku. To se podařilo v roce 1910. Tehdy se zařízení jmenovalo Opatrovna pro děti od tří do šesti let. Od té doby budova sloužila. Bohužel budova ve 21. století již neodpovídala stavebním ani hygienickým předpisům. Proto jsme se rozhodli postavit mateřskou školu novou,” řekla Helena Wieluchová.

A postavili. První pokus v roce 2011 se nezdařil, ale druhý pokus v roce 2016 již byl úspěšný. Stavbu mateřské školy realizovala firma Prinex GROUP s. r. o podle architekta Ing. arch. Martina Jandy.

Na nákladech v hodnotě 16 miliónů korun se 12 milióny podílel Magistrát města Ostravy, 2,5 miliónu hradil Úřad městského obvodu Ostrava-Svinov. Na vnitřní zařízení mateřské školy bylo použito 1,5 miliónů z dotace EU.

Zatímco ve staré mateřské škole byla jedna třída pro 25 dětí, v nové mateřské škole na Stanislavského ulici jsou dvě třídy pro 48 dětí. Nové děti do druhé třídy nastoupí až v novém školním roce od září.

„Dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům školy, kteří už možná nejsou mezi námi, ale nás tady vychovali, dali nám základy předškolního vzdělání a dnes můžeme říci, že jsme dobrými občany,” řekl závěrem Zdeněk Ivančo.

Předal starý klíč starostce Heleně Wieluchové a ta mu na oplátku předala klíč od nové budovy. Hosté přestřihli pásku, budově bylo požehnáno a děti se seznámily se svým novým rájem. 

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.