Ostravský dopravní terminál Hranečník nabídne možnosti bezproblémového přestupu z autobusů dopravující cestující ze směru z Karviné, Orlové, Havířova s rychlým přestupem na spoje MHD a to jak autobusů, tramvají, tak i nově zavedené linky trolejbusu.

Vše na jednom místě s tím, že se počítá s maximální čekací dobou tří až pěti minut na přestup potřebným směrem. Pro zlepšení životního prostředí v Ostravě bude zprovozněno pro osobní vozy střežené parkoviště, které nabízí 84 stání - z toho je pět stání pro řidiče s handicapem. Bude zřízen stacionární objekt Městské policie Ostrava za účelem zvýšení bezpečnosti cestujících v dané lokalitě.

„Záměrem vedení města je zatraktivnit MHD jako ekonomickou, ekologickou, ale i komfortní alternativu individuální automobilové dopravě. K tomu vede řada cest, které musí být vzájemně vybalancovány - od zvýšení komfortu ve vozidlech MHD, přes preferenci vozidel MHD při řízení dopravy na křižovatkách až po ekonomické stimuly v podobě cenově zvýhodněného jízdného,” konstatoval primátor Tomáš Macura.

„Nikdo asi neumíme v tuto chvíli říct, zda a o kolik se jednotlivé druhy jízdného do budoucna zlevní, z logiky věci však budou určitě zvýhodněny dlouhodobé jízdenky a bezhotovostní platby,” dodal Tomáš Macura.

Po zavedení plynových autobusů a trolejbusů do MHD začal dopravní podnik investovat do dopravních prostředků také technická opatření pro zajištění bezpečnosti. V současné době je to kamerový systém v šesti vozových soustavách, které jezdí na nejfrekventovanějších páteřních trasách. Instalace kamer se vyplatila. Poklesly projevy vandalismu a porušování zákona. 

DPO chystá zavedení 72 kamer do dalších 66 tramvají a 6 trolejbusů a také hodlá zvýšit spolupráci s Městkou policií Ostrava a Policií České republiky.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.