Konkurz na připravovaný muzikál Jesus Christ Superstar překonal všechny představy realizátorů nové ostravské inscenace. Do výběru na hlavní a vedlejší role se totiž přihlásilo celkem 145 zájemců nejen z České republiky, ale také ze Slovenska.

Největší zájem projevili uchazeči o role Ježíše Krista, Jidáše Iškariotského, Máří Magdalény, Piláta a Herolda. Podmínkou konkurzu byl přednes některé z náročných rockových písní muzikálu Jesus Christ Superstar.

„Jasným hitem konkurzu však byla píseň Máři Magdalény Mít rád bližního svého . Konkurzní porota ji vyslechla celkem dvaapadesátkrát. Z mužských rolí byl největší zájem o Heroda, ale odvážila se také řada odvážných uchazečů, kteří si troufli na roli Jidáše a Ježíše. Účastníci konkurzu své výkony doplnili také vlastním hudebním doprovodem, ozdobili nápaditými kostýmy, ale především ukázali svůj talent. A to nejen pěvecký, ale také taneční,” informovala o konkurzu Marcela Bednaříková, tisková mluvčí a PR Národního divadla moravskoslezského.

Jaké bude konečné obsazení muzikálu, bude známo po skončení muzikálového workshopu, který proběhne během podzimních měsíců. 

Muzikál Jesus Christ Superstar se stal nejslavnější rockovou operou 20. století  a během dvaceti let od české premiéry legendární klasikou. Zcela nové nastudování ostravského souboru opereta/muzikál chce završit náročnou cestu souboru za moderním hudebním divadlem.

„Ostravská inscenace bude odrazem doby, místa a lidí, pro které vzniká. Téměř pašijový příběh, klasická rocková hudba a neklidné srdce města, ve kterém žijeme,” dodala Marcela Bednaříková.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.