„Cvičení nám ukládá učivo - to zahrnuje znalost varovných signálů, ale i evakuace školy při mimořádné události, jíž může být například požár,” řekla před cvičením ředitelka školy Mgr. Petra Kalousková.

„Žáky vedeme ke znalostem základní první pomoci, ošetření drobných a závažnějších poranění, která mohou žáci a učitelé zvládnout. Neopomenuli jsme do cvičení zařadit praktické reakce dětí na pravidla silničního provozu a spolupráce s integrovaným záchranným systémem,” dodala ředitelka.

Praktické tematické celky byly rozděleny na první a druhý stupeň s tím, že praktické činnosti odpovídaly znalostem a dovednostem probíraných v jednotlivých předmětech základní školy v konkrétním ročníku.

Jako doplnění cvičení si žáci a žákyně vyzkoušeli střelbu s laserové pistole a v tělocvičně školy zhlédli praktické ukázky sebeobrany, kterou předvedli studenti z Bezpečnostně-právní akademie Ostrava.

Žáci druhého stupně se podle mapy pohybovali v nejbližším okolí školy, kde vyhledali stanoviště první pomoci, absolvovali jízdu zručnosti, hod granátem na cíl, transport raněného a další praktické činnosti vycházející z učiva školního vzdělávacího programu.

V závěru cvičení ve třídách žáci druhého stupně psali znalostní test. Při té příležitosti koordinátoři akce Mgr. Zuzana Kramarenková, Mgr. Dita Nitschmannová a Mgr. Roman Olša připravili pro celou školu adrenalinovou akci a to vyhlášení cvičného požárního poplachu s tím, že kromě dvou lidí a jednoho požárníka nikdo netušil, že jde o poplach cvičný.

Z pavilonu druhého stupně se začal valit kouř z ohně. Okamžitě ředitelka školy vyhlásila evakuaci školy do míst v evakuačním plánu předem určených. Ve stejnou dobu vyjeli členové Hasičského záchranného sboru Ostrava požár hasit.

Žáci školy, učitelé a další pracovníci školy tím zažili situaci, která by se mohla vyskytnout. Vše probíhalo v obou případech podle plánu. Všichni byli v daném čase na svých evakuačních místech mimo budovy školy a požárníci požár zlikvidovali. O průběhu cvičení byl učiněn mezi ředitelkou školy a velitelem zásahu HZSO úřední záznam.

Jako třešinku na adrenalinovém dortu si po akci mohli žáci prohlédnout vybavení hasičských aut.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.