Komentovaná prohlídka začala v neděli 6. dubna v 10 hodin. U tramvajové smyčky zastávek na Hranečníku se sešlo 41 zájemců, kteří v průběhu dvou hodin vyslechli velmi zajímavé povídání o vzniku hornických kolonií.

První zastávka byla u bývalého dolu Jan Maria (založen 1844). Název dolu je na paměť majitele a zakladatele dolu Jana Maria Nepomuka hraběte Wilczeka. U tohoto dolu byla postavena první dolní hornická kolonie.

Byla velmi blízko dolu, aby horníci nemuseli docházet daleko do práce. V té kolonii mimo jiných vyrostl také Josef Kotas, jeden z pozdějších primátorů města Ostravy a také dědeček Václava Havla, což Tomáš Majliš dokumentoval historickými fotografiemi.

Další zastavení bylo na horní hornické kolonii, která je asi o dvacet let mladší než dolní kolonie. Byla postavena okolo roku 1883 a byla již lépe vybavená. Hornické rodiny zde měly víc soukromí. Domy byly všechny stejné, typizované, které obývaly čtyři hornické rodiny.

Procházka vedla okolo bývalého hostince Salmy, kde se scházely velmi agilní dělnické spolky, které vyvíjely bohatou kulturní, politickou a také sportovní činnost.

U důlního pole, které vlastnil Hugo Karel Eduard kníže Salm Reifferscheidt-Raitz byla další zastávka. Zde Tomáš Majliš vysvětlil, že ze sedmi navrhovaných jam byly vyhloubeny tři - Hugo, Leopoldina a jáma č. 1 Ignat. Práce byly zahájeny v roce 1850. Jáma Ignat byla hluboká 226 metrů a práce v ní byla ukončena poměrně brzy - v roce 1885. Hugo Salm místo těžní věže nechal vybudovat kapli s křížem a v okolí park.

V poslední části putování po hornických koloniích se průvodce zmínil o bývalé zdejší škole, ve které byly dvě třídy pro 120 dětí, ale podle historických záznamů se tam učilo něco přes 200 dětí.

Vycházka skončila nedaleko bývalého dolu Michálek, kterému v pozadí dominuje Ostravanům velmi dobře známá umělá hora halda Ema.

Další program Ostravského informačního servisu:

19. dubna - Po schodech na věž - OIS zve zájemce na procházku po 292 schodech nitrem schodiště věže ostravské radnice až na vyhlídkovou terasu.

27. dubna - Tematická akce - Ostrava - město sportu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.