Aleš Hudeček (1973) je svým životem a tvorbou spojován s Ostravou, přestože pochází z Uherského Hradiště. Rozhodující vliv na jeho práci mělo studium v Ostravě na Katedře výtvarné tvorby v malířském ateliéru Daniela Balabána (1957) v devadesátých letech minulého století. V současné době vyučuje malbu na Střední umělecké škole v Ostravě.

„Hudeček je především střední generace umělců, kteří přináší zprávu o tom, že klasická malba je stále živá. Jeho rukopis se zdá být poměrně stálý, ale jako řeka přináší nové podněty, náměty a překvapení. Hudečkova tvorba je ryze výtvarná, zajímá jej čára, plocha, barva a světlo. Podobná slovní vymezení ale nemohou postihnout nezřídka uhrančivou atmosféru, magické světlo a erotickou symboliku umělcových obrazů. Ty musí být viděny a především zažity,” řekl mimo jiné na vernisáži kurátor výstavy Martin Klimeš.

Aleš Hudeček vybral na výstavu ve foyer Divadla Antonína Dvořáka jen malou část ze své tvorby.

„Jedná se o úzký výběr maleb z více tematických okruhů, jako jsou figury v interiéru, figury v krajině, krajiny či krajiny s létajícími talíři. Obrazy jsou ale spolu vnitřně provázány a bez jisté posloupnosti by nemohly vzniknout. Jde tedy, v přeneseném slova smyslu, o jakési střepy, které ve výsledku dávají konkrétnější celek,” řekl na vernisáži Aleš Hudeček.

„Svou práci vnímám totiž jako "nádobu", kde každá malba, kresba či jiný umělecký počin je učitým zdůvodnitelným střípkem, bez kterého by ve výsledku "nádoba" nefungovala. Důraz jsem kladl na práce, které jsem v Ostravě ještě neprezentoval. Výběr byl proveden z cyklů maleb Křehká invaze (2011), Koherence (2012), Uhlo Danceři (2013) a Seventies (2014),” dodal autor.

Výstava bude přístupná do 2. května v Divadle Antonína Dvořáka - otevřena bude vždy hodinu před představením.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.