Aquileia byla jakožto římská osada založena v roce 181 př. n. l., aby se o dvě století později stala největším, nejbohatším a nejhustěji osídleným městem severní Itálie. Za panování císaře Augusta město nazývali "druhým Římem".  Bylo jedním z největších tržišť na Jadranu.

„Výstava Aquileia - Křižovatka Římské říše je sestavena tak, aby mohla být putovní. Od roku 2009  byla již prezentována v mnoha evropských městech a po Praze je ke zhlédnutí i v Ostravském muzeu. Na 26 panelech můžeme vidět historii města Aquileia od jeho vzniku. Kromě panelů je tu i několik exponátů. Jsou to odlitky různých reliéfů, které byly nalezeny při archeologickém výzkumu města,” sdělila návštěvníkům vernisáže Dr. Eva Sušková z Kulturní asociace Mittaleuropa.

„Na výstavě návštěvníci zhlédnou starokřesťanskou mozaiku ze 4. století , kopii busty císařovny Livie nebo kopie římských mramorových reliéfů. Zajímavostí výstavy je stříbrný denár římského císaře Trajána z 2. století n. l.  Mince byla náhodně nalezena v roce 1823 u kostela sv. Josefa na Slezské Ostravě. Je dokladem, že oblastí dnešního Ostravska Jantarová stezka skutečně probíhala,” informoval kurátor výstavy PhDr. David Majer.

Výstava se koná ve spolupráci Ostravského muzea s Institutem pro studium Hedvábné cesty, Národním institutem pro Aquileiu, Moravskoslezským krajem a statutárním městem Ostrava.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.