"Umělecká díla Fiorenzy jsou silně ovlivněna zkoumáním kultury bydlení," řekla v úvodu vernisáže v úterý 1. října Hana Mikulenková, kurátorka výstavy.

"Autorka tak vytváří nové situace, které jsou v každodenním životě běžné, právě inspirované nomádstvím, křehkými stavbami starověkých kočovníků, migranty, nadměrné urbanizace a vztahy mezi velkými městy a přírodou," uvedla Hana Mikulenková.

Člověk, který migruje, opouští místo a přichází do místa, které již někdo opustil, aby šel na místo jiné. Je to neustálý pohyb a proces. K tomu, aby se usadil, potřebuje obydlí, místo, kde se cítí doma, v bezpečí a v klidu.

Vyobrazené cesty a obydlí Fiorenzy jsou velmi pozitivní, křehké jako by se odehrávaly ve snu, plné naděje a upřímného přání k plnění si svých tužeb a svobodného jednání.

Výstava v INDUSTRIAL Gallery v Ostravě v Zahradní ulici 10 potrvá do 1. listopadu.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.