Na slavnostní vernisáži se organizátoři spojí videokonferencí přímo s Martinou Hoffmann, která v živém vstupu seznámí návštěvníky s tvorbou obou autorů. Vstup bude tlumočen do češtiny a bude prostor i pro dotazy z publika. Zájemcům se tak na Opavsku naskýtá jedinečná příležitost setkat se s touto přední osobností světového umění. Chybět v rámci večera nebude ani kulturní program a občerstvení.

Martina Hoffmann tvoří své obrazy olejem na plátně. Její obrazy nabízejí detailní pohled na její vnitřní krajiny – obrazotvornost, kterou inspirovalo její zkoumání v mimořádných stavech vědomí: sféry imaginace, meditace, šamanských cest a snový stav.

Visionářský symbolismus umění Martiny Hoffmann je rozhodně ženský a umisťuje „univerzální ženu“ do intimního vesmíru. Přepisuje své extatické zážitky i úvahy o povaze žen ve stylu, který sezdal fantastické s posvátným. S novou globální citlivostí, jíž dominuje povaha lásky, se Martina Hoffmann vyvinula do skutečně lidského způsobu myšlení a humanismu fungujícího bez ústupků vůči univerzálnímu vědomí.

Vynikající mistr "vision art", jehož díla se vystavují po celém světě, je i Robert Venosa, jehož obrazy jsou tvořeny kombinovanou technikou. Podstatu kreativní existence Roberta Venosy bystře zachytil v těchto komentářích australský autor Nevill Drury:

„Pokud je tím nejvíce vzrušujícím uměleckým dílem, se kterým se můžete setkat, zkoumání nejzazších realit představivosti, pak se Robert Venosa jistě řadí mezi kapacity naší doby. Jeho jedinečný přístup k vizionářskému umění není ničím jiným než fascinujícím zkoumáním tajuplných sfér bytí. Jeho obrazotvornost nás obklopí kouzelnou mocí – skutečnou mytologií naší doby.”

Výstavu trvající dva měsíce pořádá Mezinárodní transpersonální centrum Holos, které ve své galerii pravidelně představuje umělce tvořící na základě inspirace z mimořádných stavů vědomí a zachycující tak své vnitřní prožitkové mapy.

Další informace

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.