V 1. patře jsou k vidění panské pokoje, obnovené v původních místech a funkcích – vstupní hala, kuřárna, přijímací salónek kombinovaný s hudebním a knížecí pracovna. V obytném podkroví, vestavěném do severního podstřešního prostoru k roku 1908, jsou v souladu s původním využitím instalovány tři hostinské pokoje.

Motivem a důsledkem realizace nové návštěvní trasy ve vybraných prostorách severního křída zámku byla tříletá, dosud nejvýznačnější stavebně-řemeslná akce v areálu, a to komplexní oprava a obnova zámeckých střech do stavu poslední fáze adaptačních proměn objektu, tj. do období 1903 až 1911; součástí generální rekonstrukce střechy byla rovněž oprava a obnova veškerých konstrukcí a historického příslušenství jižního a severního podkroví.   

Pokoje v 1. patře nového prohlídkového okruhu jsou kompletně zrekonstruované. Novorenesanční stropní dekorace z doby po roku 1853 byly restaurovány či repasovány; dochované vídeňské parkety z roku 1827 byly restaurovány, zničené podlahy ostatních místností byly vyrobeny podle tohoto původního vzoru.

Tato část severního křídla byla od 2. třetiny 19. století využívána jako pánská a užívalo ji několik generací Blücherů z Wahstattu. Bezprostředně na ni navazovala část dámská s privátním apartmá kněžen; i tento soukromý byt je připravován ke zpřístupnění.  

Severní obytné podkroví bylo majiteli zbudováno v rámci závěrečných interiérových adaptací objektu na počátku 20. století. Bylo věnováno různým kategoriím přijíždějících – první manželskému páru, druhý jednotlivci (v tomto případě pánskému návštěvníkovi) a třetí byl určen doprovázejícímu personálu.

Nový prohlídkový kruh významně obohatí nabídku návštěvníkům, ti měli dosud možnost zhlédnout pouze jednu návštěvní trasu v interiérech zámku a další možná prohlídka se týkala půvabné zámecké oranžerie a krásné přilehlé zahrady.

Státní zámek Raduň: Zdejší středověkou tvrz přestavěli v 16. století na renesanční zámek Tvorkovští z Kravař. Další proměnou, tentokrát pozdně klasicistní, prošel areál během 1. poloviny 19. století za Larisch-Mönnichů a posléze Blücherů z Wahlstattu, kteří zámek využívali převážně jako letní rezidenci. Přelom 19. a 20. století patřil závěrečným historizujícím úpravám. Prohlídková trasa vede knížecím apartmánem, reprezentačně-společenskými salóny, dětskými, personálními a hostinskými pokoji včetně doprovodných hygienických zázemí. Veřejnosti je rovněž přístupná obnovená oranžérie s okrasnou zahradou a rekonstruovaná zámecká sýpka s novým návštěvnickým centrem.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.