První společné „sdílení a tvoření“, kterého se v akademii mohou zájemci zúčastnit, nabízí knihovna v rámci Zvukově tvůrčího odpoledne. To je určené dětem ve věku 6 až 15 let a jejich prarodičům.

Všichni, kdo v ten den přijdou, budou společně objevovat neomezená zákoutí zvuků, zvukové možnosti svých těl, hlasů i objektů z běžného života, avšak poněkud jinak, než je tomu na hudebních školách.

Zvukově tvůrčí odpoledne je naplněné hrami směřujícími ke skupinovému komponování všech účastníků a následné prezentaci takto vytvořených skladeb.

„Hlavními cíli je dát (nejen!) dětem možnost svobodně se vyjadřovat, a tím je přivést k jinému slyšení, poslouchání, vnímání sebe a okolního světa, vést je k otevřenějšímu myšlení, k mezigenerační spolupráci a pochopení, a také k tvůrčímu řešení hudebních i životních událostí,” říká lektorka Gabriela Jílková, DiS., studentka Hudební akademie Ference Liszta v Budapešti.

„Nikdo z účastníků nemusí umět hrát na hudební nástroj, zpívat či znát noty. Budeme pracovat se zvuky, používat svá těla a netradiční hudební nástroje,” vysvětlila Gabriela Jílková.

Zvukově tvůrčí odpoledne proběhne v městské knihovně ve Štramberku v neděli 29. října od 14.00 hodin. Protože počet účastníků je omezený, je nutné přihlásit se předem na tel. 603 375 635 nebo emailem na adresu pisnicka@seznam.cz.

Program finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.