Kurzy českého jazyka a matematiky pro žáky pátých až devátých tříd základních škol budou v Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci zahájeny již 20. března.

„Přijímacích zkoušek nanečisto, které se u nás konaly 29. ledna během dne otevřených dveří, se zúčastnili žáci nejen z Bílovce, ale také ze Studénky, Klimkovic i Ostravy.  A výsledky nedopadly právě nejlépe, zhruba polovina zúčastněných by přijímací zkoušky neudělala," konstatuje Pavel Mrva, ředitel Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci, a dodává, že to ale není důvod panice. Smyslem zkoušek nanečisto je zjistit, s čím mají žáci největší problémy.

„Neúspěch v testech ještě neznamená, že uchazeč nemá předpoklady ke studiu na gymnáziu. Ze zkušenosti víme, že výsledky v přijímacích zkouškách nanečisto bývají zpravidla horší než u oficiálních přijímacích zkoušek. Je to dáno tím, že se mnozí žáci poprvé setkávají s použitým typem testu, způsobem kladení otázek, způsobem záznamu odpovědí a podobně. Tuto situaci a případný stres zvládá každý jedinec jinak. V naprosté většině případů je proto výsledek testu na první pokus více ovlivněn schopností rychle se zorientovat v nové situaci a odolávat stresu než studijními předpoklady nebo vědomostmi a dovednostmi žáka," vysvětluje garant kurzů Vít Schindler s tím, že v přípravných kurzech se kromě jiného škola zaměří na nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli při lednových testech.

Do přípravného kurzu se přihlásil také patnáctiletý Jakub Fabík ze Základní školy Komenského v Bílovci. Zkoušky si vyzkoušel, ale přece jen si nebyl tak úplně jistý sám sebou a zjistil, že je třeba trošku zabrat.

„Nejvíce jsem bojoval s formou, jakou jsou přijímačky zadávané – neodpovídá totiž běžnému formátu písemek ve škole. Nad některými úlohami jsem strávil dost času a také jsem přišel na to, že neznám česká přísloví, neuměl jsem do nich správně doplnit chybějící slova. I čas na zpracování celého testu mi chyběl. Navíc mě dost ovlivňovalo cizí prostředí, neznámí vyučující, striktně daná pravidla," uvedl Jakub, který věří, že díky absolvování přípravného kurzu bude na oficiálních přijímacích zkouškách mnohem klidnější.

„V současné době je ke studiu přihlášeno přibližně osmdesát žáků, konečný termín podání přihlášek je už v pátek 1. března, o dva týdny dříve než loni," upozornil Pavel Mrva.

Informace o přípravných kurzech jsou uvedeny na webových stránkách školy http://www.gmk.cz/pripravne-kurzy-3/.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.