„Městský rozpočet tak byl zatížen jen 7 milióny korun. Pro představu, tato částka odpovídá opravě jedné nepříliš dlouhé městské komunikace a my za ni máme jeden celý dopravní uzel,“ podotýká místostarostka Bílovce Sylva Kováčiková a zdůrazňuje, že při stavbě byly použity kvalitní materiály – zejména žula a kámen –, které zaručují, že jde o opravdu dlouhodobou investici.

Nové autobusové nádraží, jehož realizátorem je společnost Eurovia, má kromě jiného čtyři kryté nástupní rampy s elektronickými ukazateli a jednou rampou výstupní, je centrálně osvětleno, k dispozici je tu odstavné parkoviště pro automobily i kola, k základní škole a k domu dětí a mládeže odsud vede nový, dobře osvětlený chodník.

„Změn bylo provedeno mnohem víc, například nově vybudovaný vjezd k restauraci GTC Club, nová dlažba vedoucí ke garážím v zadní části autobusového nádraží, široký chodník k blízkému obchodnímu centru, asfaltová plocha pro pěší a automobily. A to není vše,“ vyjmenovává starosta Pavel Mrva.

„Chtěli jsme, aby nádraží mělo prvky smart city, tedy aby umožňovalo používání digitálních, informačních a komunikační technologií pro zvýšení kvality života v Bílovci. To se podařilo. Nechybí tu dobíjecí stanice na mobily ani na elektrokola, funguje wifi. Bílovec má prostě k dispozici moderní autobusové nádraží odpovídající požadavkům 21. století. Ostatně už nyní je zde připraveno vše pro vybudování nabíjecích stanic pro elektro autobusy. Ty jsou však zatím v nejen v regionu hudbou budoucnosti…“

Místostarostka Sylva Kováčiková uvedla, že zoufalý stav autobusového nádraží začal být ještě více patrný po zrekonstruování sousedící budovy železniční stanice v roce 2008. „Tehdy se začalo pracovat na přípravě projektu, zůstalo však jen u toho,“ nastiňuje situaci před deseti lety a dodává, že projekt modernizace nádraží se stal prioritou vedení města až po roce 2014.

„Do Bílovce jsme v roce 2015 pozvali studenty Fakulty stavební VŠB-TUO, kteří během workshopu připravili studie na využití čtyř městských lokalit, k nimž patřilo i autobusové nádraží. Díky tomu jsme získali na modernizaci tohoto prostoru pohled nezatížený stereotypem,“ pokračuje s tím, že na rekonstrukci bylo třeba zajistit prostředky mimo městský rozpočet. To se podařilo loni.

„Nešlo o jediné dotace, které jsme na stavby realizované ve sféře dopravy získali. Do rekonstrukce chodníků, cest a dvou mostů, včetně parkovišť a nádraží, bylo investováno 122 miliónů korun, z toho dotace tvořily 67 miliónů korun. Husarským kouskem bylo získání stoprocentní dotace ve výši bezmála 12 miliónů korun nejen na vybudování komunikace Boženy Němcové včetně parkoviště, ale i na vytvoření nového prostoru na parkování v části Jeremenkovy ulice,“ rekapituluje Sylva Kováčiková a upřesňuje, že do všech stavebních akcí, včetně zmíněných dopravních, bylo v Bílovci v období 2015 až 2018 investováno 355 miliónů korun, z toho dotace činily 174 miliónů korun.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.