V Bílovci bude opět projednávána smlouva na realizaci zábavního parku v průmyslové zóně.

„K opětovnému projednání této smlouvy, k níž nebylo v říjnu na zasedání zastupitelstva přijato usnesení, jsme byli motivováni bíloveckou občanskou iniciativou, která ve vybudování parku spatřuje přínos pro Bílovec. Ozývají se však také hlasy proti jeho vzniku, kde mezi argumenty zaznívá například to, že bychom měli příštím generacím zanechat poklidné město. Otázkou je, zda naši potomci chtějí ve městě, které couvá před novotami a změnami, žít,“ zvažuje místostarostka Sylva Kováčiková a poznamenává, že podobný střet zájmů je pro podobné situace typický nejen v Bílovci. „Názory občanů se různí, někdy to souvisí i s nedostatkem relevantních informací,“ vysvětluje.

Zkušenosti s provozem zábavního parku má vedení města Milovice, kde před pěti lety vyšli vstříc podnikatelským záměrům a umožnili využít část městských pozemků pro vybudování parku Mirakulum i Tankodromu Milovice. Tyto už dva roky spojuje parní úzkorozchodná železnice a lokalita se rozvíjí dál.

„Do rozvoje tohoto území podnikatelé neustále investují a v Mirakulu, které ročně navštíví až 280 tisíc lidí, jsou každoročně otevírány další herní prvky a atrakce. Majitel tohoto parku navíc Milovicím vyšel vstříc například bezplatným vybudováním parkoviště pro občany v lokalitě Topolová i bezplatným vybudování dvou autobusových zastávek ve stylu zábavního parku či zhotovením dětského hřiště.

Obyvatelé Milovic mají kromě toho dvakrát ročně vstup do parku Mirakulum zdarma a část parku může město zdarma využívat při jednání zástupců municipalit nebo pro zahraniční návštěvy z partnerských měst,“ nastiňuje starosta Milovic Milan Pour změny, které vznik zábavního parku městu přinesl, a doplňuje, že park bývá využíván i pro příměstské tábory a během letních prázdnin tu najdou řadu pracovních příležitostí i místní studenti.

„Ve městě bohužel není hotel a dva zdejší penziony nejsou schopny uspokojit vysokou poptávku,“ dodává. „Je třeba zmínit, že tento park je venkovní, proto bývá obvykle otevřen od dubna do října,“ pokračuje s tím, že město nyní uvažuje o využití dalších lokalit na okraji Milovic k vybudování dalšího, tentokrát indolového parku pro rodiny s dětmi. „Zastupitelé dali tomuto projektu zelenou, nyní čekáme, zda si investoři Milovice vyberou z několika nabídek lokalit,“ konstatuje Milan Pour.

Co tedy vyroste v podnikatelské zóně Bílovce? Strojírenské haly, nebo indoor park pro rodiny s dětmi? „Obě cesty jsou v souladu s územním plánem města a obě přinesou nová pracovní místa i příležitosti. Obě mají svoje pozitiva i negativa,“ uzavírá místostarostka Sylva Kováčiková s tím, že v pondělí 12. února se bude od 17 hodin konat v knihovně na Slezském náměstí veřejná schůze s občany. Ti jsou zváni i na zasedání zastupitelstva města, jež se uskuteční ve čtvrtek 15. února od 15 hodin ve zdejším kulturním domě.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.