„Naše křížová cesta, kterou chceme začít stavět letos na podzim, bude v pořadí třetí na území Moravskoslezského kraje. A první, která v regionu vznikne v tomto tisíciletí," uvedl starosta města Pavel Mrva a dodal, že v září byla v lokalitě Hubleska, kde křížová cesta vznikne, tedy z Bílovce směrem na Bílov, dokončena komunikace v hodnotě zhruba milión a půl korun, kterou občané města už nyní využívají k procházkám a relaxaci.

„Věřím, že také nová křížová cesta, která vznikne v krásné krajině, poslouží všem občanům, nejen věřícím, k určitému zklidnění a zastavení v dnešní hektické době," vysvětluje smysl vzniku křížové cesty Pavel Mrva.

Autory vítězného návrhu jsou Tereza Hozová a David Grabec, architekti z Bílovce, kteří pro jednotlivá zastavení zabírající plochu 1 metr čtvereční a dva metry do výšky vybrali materiál typický pro zdejší industriální region – kov v kombinaci s betonem.

„Téma křížové cesty je staré přes dva tisíce let, hledali jsme materiál, který bude působit starobyle. Vybrali jsme odolnou patinující ocel, jež si po instalaci v exteriéru vytvoří ochrannou vrstvu bránící korozi," vysvětluje Tereza Hozová.

„Naše pojetí křížové cesty je spíše klasické. Vycházeli jsme z tradičních maleb, které zachycují posledních pár hodin života Ježíše Krista, a převedli je zjednodušenou formou do prostorového vyjádření. Každé zastavení je tvořeno siluetou, případně dvojicí siluet a křížem," dodala Tereza Hozová, která se bude na vzniku křížové cesty podílet jako autorský dozor.

„Příběh utrpení Ježíše Krista vnímám jako metaforu životní cesty současného člověka. Život je možno vnímat jako cestu, která je plná nečekaných událostí, setkání a také pádů.  I v těžkých chvílích bychom neměli ztrácet odvahu a najít sílu jít dál."

Slavnostní otevření by se mělo uskutečnit v symbolické době Velikonoc. „Protože nejčastější dobou meditace křížové cesty je doba postní, zvláště poslední dny před Velikonocemi, předpokládám požehnání a první veřejné projití v modlitbě na Velký pátek nebo případně předcházející neděli, které se říká Květná," plánuje bílovecký děkan Lumír Tkáč.

„Výjimečnost venkovní křížové cesty je v jejím spontánním využívání, kdy jí – třeba jen nahodile – procházejí jednotlivci i skupiny. Předpokládám, že zájem o tento umělecky i duchovně hodnotný artefakt budou mít lidé ze širokého okolí. Smyslem křížové cesty je nabídnout na vycházkové trase vedle krásy přírody i duchovní rozměr. Tedy to, co dává smysl a naplnění lidskému životu a pomáhá hledat odpovědi na otázky, proč se to či ono děje v našich životech. Přestože poutník nemusí znát ani rozumět celému příběhu života, smrti a vzkříšení Ježíše Krista, může si uvědomit souznění některého konkrétního momentu svého života s některým z vyobrazených zastavení křížové cesty a nalézt nové porozumění a postoj k situaci, kterou prožívá."

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.