„Ačkoliv v Nemocnici Nový Jičín nedisponujeme iktovým centrem, které by se na problematiku cévních mozkových příhod specializovalo, rozhodli jsme se spektrum poskytovaných výkonů od letoška rozšířit o trombolýzy, které představují první pomoc při akutní mozkové příhodě,“ vysvětlil MUDr. Petr Kuba, primář neurologického oddělení Nemocnice Nový Jičín s tím, že v minulosti museli pacienti s cévní mozkovou příhodou cestovat za speciální péčí do Olomouce či Ostravy.

„Nyní, u indikovaných pacientů, zejména, tam kde by hrozilo prodlení dalším transportem do iktového centra, trombolýzu aplikujeme na našem pracovišti. V případě nutnosti další specializovanější péče spolupracujeme s Iktovým Centrem Vítkovické nemocnice,“ dodal primář Kuba.

Cévní mozková příhoda (CMP) je hlavní příčinou trvalé invalidity i druhou nejčastější příčinou úmrtí u nás. V drtivé většině případů přitom o míře postižení rozhoduje rychlost a správnost poskytnuté pomoci.

„V případě cévní mozkové příhody je naprosto zásadní včasné rozpoznání příznaků a přivolání rychlé záchranné služby. Při správné a rychlé pomoci mohou být dopady na zdraví minimální. V opačném případě může ale cévní mozková příhoda končit i smrtí, nebo přinejmenším trvalými následky. Netrvá totiž dlouho a neokysličené nervové buňky začnou odumírat. Po několika hodinách je pak mozek již nenávratně poškozen,“ varuje MUDr. Petr Kuba.

Standardní a maximálně efektivní terapií při cévní mozkové příhodě je přitom trombolýza, která spočívá v podání látek rozpouštějících krevní sraženinu blokující tok krve. Standardně tuto terapii nabízejí pouze zařízení disponující specializovaným iktovým centrem, nově ji však zařadilo do své nabídky služeb i neurologické oddělení Nemocnice Nový Jičín.

„Našim pacientům chceme nabízet nejlepší možné podmínky i služby. S ohledem na četnost výskytu i naléhavost stavu u cévních mozkových příhod bylo zařazení trombolýzy jasnou volbou,“ shrnul primář Kuba.

Na rozdíl od infarktu myokardu, který se projevuje typickou silnou bolestí za hrudní kostí, u mozkového infarktu, tedy cévní mozkové příhody, příznaky tolik jednoznačné nebývají. V některých případech se objevuje pokles koutku úst či poruchy řeči, jindy přichází ochrnutí či slabost na končetinách jedné poloviny těla, případně i náhlé poruchy vědomí. 

„Pokud se kterýkoliv z těchto signálů objeví, je potřeba ihned jednat, a to i v případech, kdy postiženého nic nebolí a potíže ustupují. Během několika minut může totiž mrtvice udeřit znovu a mnohem silněji. Proto určitě nikdy nepodceňujte situaci a vždy volejte 155. Rychlá pomoc poskytnutá do čtyř hodin od počátku příznaků může odvrátit vážné poškození zdraví,“ dodal MUDr. Petr Kuba s tím, že jedině vyšetření neurologa může spolehlivě potvrdit nebo vyloučit CMP.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.