Implantace náhrad velkých kloubů patří mezi nejúspěšnější operační zákroky současnosti, které výrazně zlepšují kvalitu života pacientů. Jsou to ale operace, u kterých úsilí operačního a ošetřovatelského týmu jde ruku v ruce se snahou pacienta o návrat do aktivního života.

„Pokud je práce a myšlenky lékaře omezena jen na operační sál, pak výsledek často neodpovídá očekávání. Proto jsme se rozhodli pro komplexní přístup, od kterého očekáváme zlepšení kooperace všech stran. Jen správně a plně informovaný pacient se stává součástí týmu, který se společně snaží o co nejčasnější návrat k plnohodnotnému životu a k splnění adekvátních očekávání,” vysvětluje MUDr. Jan Káňa, primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Nový Jičín, které ve spolupráci s rehabilitačním oddělením kurz pořádá.  

Hlavní náplní předoperačního kurzu je předání informací týkajících se předoperačního vyšetření, nástupu k hospitalizaci, operačního zákroku, pooperační péče, průběhu hospitalizace, prevence infekce, rehabilitace na oddělení a následné rehabilitační péče. Důležitou součástí kurzu je také ukázka nácviku chůze o berlích a informace k přípravě domácího prostředí pro bezproblémový návrat po operačním zákroku. Zájemci jsou seznámeni s chodem oddělení a mohou si prohlédnout i jeho prostory.  

„Operace znamená pro pacienty velkou psychickou zátěž, která často pramení jen z nedostatku informací. Naším cílem je dostatečnou informovaností a zodpovězením dotazů zmírnit jejich obavy a zvýšit jim sebedůvěru. Rádi bychom vyzdvihli i důležitost spolupráce pacienta a celého zdravotnického týmu nejen po celou dobu hospitalizace, ale i během následné rekonvalescence,“ uvedla Bc. Petra Czyžová, vrchní sestra ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Nový Jičín.  

Předoperační kurzy jsou určeny pro všechny zájemce, kteří se chystají na operaci náhrady kyčelního či kolenního kloubu v Nemocnici Nový Jičín. Účast je dobrovolná a čistě na rozhodnutí každého pacienta. Skupinové kurzy aktuálně probíhají jedenkrát měsíčně za účasti lékaře, fyzioterapeutky a zdravotní sestry ortopedicko-traumatologického oddělení.  

Nejbližší předoperační seminář proběhne v pondělí 11. prosince. Zájemci o účast na kurzu se mohou hlásit na čísle 556 773 234 nebo se dostavit ve výše uvedenou hodinu a datum na ortopedickou ambulanci nemocnice v Novém Jičíně. Prezentace semináře jsou dostupné i v elektronické formě na internetových stránkách oddělení.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.