Vlivem ekonomické recese tato obec v sousedství nájezdu na dálnici stále odolává snahám „developerů“ o zastavění úrodných rovinatých polí plechovými hangáry.

Obec Kujavy i Kujavská farnost jsou velmi staré, první doložené informace o existenci Kujav se datují již od 12. století. Původně existovaly v této lokalitě dvě osady, slovanská a německá. Později obě splynuly v jednu německou, která nesla jméno Clemensdorf. V listinách je obec poprvé jmenována roku 1337, současný název Kujavy je znám od roku 1461.

Původně stála v Kujavách dřevěná kaple Svatých andělů strážných ze 14. století, která vyhořela roku 1713. Kaple byla po požáru opravena, ale teprve 9. září 1830 byl položen základní kámen k nynějšímu kostelu, který byl dostavěn na podzim roku 1833 a vysvěcen arc. Ferdinandem Maria Chotkem 12. června 1834.

Kostel sv. Michala je zbudován v empírovém slohu. Je zděný a vzhledem k velikosti obce má poměrně velký půdorys. Uvnitř kostela jsou lavice pro nejméně 200 sedících a prostor na stání pro dalších asi 200 věřících, což svědčí o vysoké návštěvnosti bohoslužeb v minulosti. Roku 1867 byly pořízeny z radnice v Odrách věžní hodiny, ale ty brzy přestaly jít a již nikdy nebyly zprovozněny. Roku 1902 věnoval místní rodák Ing. arch. Freisler kostelu novou dlažbu. Roku 1912 byly ještě vystavěny ke kostelu kamenné schody. Kostel je od 3. května 1958 kulturní památkou.

Průběžně byly prováděny na kostele jen nutné drobnější opravy. V letech 1978 – 1985 byla provedena ve dvou etapách poměrně velká oprava krovu, krytiny a omítky kostela. Krov byl vyztužen železnými podpěrami, později byl rovněž opravován i interiér. Většina prací se prováděla brigádnicky, ochotní brigádnici přicházeli především z blízkého okolí (z Hladkých Životic), když v Kujavách se jich našlo jen velmi málo.

V současné době kostel vyžaduje zásadní opravu střechy a omítek, jinak hrozí nevratné škody nebo zřícení. Krov je v havarijním stavu, krov je napaden dřevomorkou. Oprava tak veliké budovy je zcela mimo možnosti několika desítek věřících či malé vesnice Kujavy, rovněž možnost získání podstatné dotace je mizivá. Vzhledem k technickému stavu střechy a statice objektu není možné dělat rekonstrukci na etapy, ale musí být provedena najednou. Oprava po etapách by celou stavbu značně prodražila.

S ohledem na havarijní stav střechy kostela farnost Kujavy v současné době prosí ochotné občany, podnikatele i firmy, věřící i nevěřící, kterým není lhostejný osud této významné a krásné místní kulturní památky, o finanční příspěvky na generální opravu a zachování tohoto kulturního objektu dalším generacím.

Další informace a kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách Římskokatolické farnosti Kujavy, rkf.kujavy@doo.cz.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.