„Dopravní situace v ulici U Lesa není ideální. Důvodem je skutečnost, že absencí dostatečného množství parkovacích míst parkují vozidla částečně na vozovce a částečně na chodnících. Chodník tak neplní svou funkci a dochází k jeho soustavnému poškozování. Zároveň zde vzniká nedostatečný průjezdný profil a často dochází k poškozování parkujících vozidel,“ uvedl primátor Karviné Jan Wolf (ČSSD).

Záměr stavebních úprav navazuje na zrekonstruovanou ulici Ciolkovského. Z důvodu celkové délky vozovky ulice U Lesa bude realizaci nutno rozdělit do dvou částí. První částí bude úsek od křižovatky s ulice Ciolkovského po křižovatku s ulicí V Aleji, na kterou naváže úsek od křižovatky poblíž bytového domu čp. 757 po křižovatku s ulicí Ve Svahu.

Realizace tohoto záměru mimo jiné předpokládá nutnost úpravy dotčené technické infrastruktury a vybudování nového veřejného osvětlení. Dojde rovněž k úpravám stávajícího odvodnění komunikací i zpevněných ploch, vybudována budou rovněž nová stanoviště na směsný a tříděná komunální odpad.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.