Stávajících deset schránek, které má město ve výpůjčce a jsou převážně umístěny v parcích na území Karviné, rozšíří dalších 20 nových nosičů, které město zakoupilo. Rozdíl mezi starými a novými schránkami je v sáčcích. Do stávajících nosičů se umisťují papírové sáčky na psí exkrementy. Nové schránky jsou již určeny pro sáčky z rozložitelného bioplastu.

V těchto týdnech zaměstnanci Technických služeb Karviná, a.s. postupně nové schránky v různých částech města instaluji. Práce by měli dokončit do poloviny září tohoto roku. Nosiče jsou instalovány včetně nových sloupků nad odpadkové koše a jsou opatřeny nálepkami s vyobrazením psa, popisem a logem města.

Pejskaři nové schránky najdou již ve třech lokalitách části Karviná-Fryštát. Narazit na ně mohou v blízkosti Slezské univerzity, v parku Bedřicha Smetany a na prostranství u obchodního domu Prior. Biologicky rozložitelné sáčky budou do schránek dle potřeby průběžně dodávány zaměstnanci veřejné služby města Karviné.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.