„Další část Karviné, kde lidé tráví svůj volný čas, bude vylepšena a zkrášlena. Lesopark změnu potřeboval a já věřím, že se to lidem bude líbit,“ řekl primátor města Jan Wolf (ČSSD).

Výškoví stromolezci již prořezali větve na stovce stromů, aby do prostoru proniklo více světla. Prioritně se odstraňovali větve nemocné a přestárlé. Nyní se pracovníci technických služeb pustili do výměny chodníků o délce zhruba 1 800 metrů. Starý chodník do hloubky 30 centimetrů se odstraní úplně.

„Přijdou sem nové obrubníky a nový povrch. Bude identický s povrchem, který máme v parku Boženy Němcové. V jednom úseku bude nutné odstranit náletové dřeviny, protože tam chceme modelovat břeh vhodný k umístění přírodního odpočívadla a přibydou tady i nové dřevěné lavičky,“ prozradil Emil Dostál z Technických služeb Karviná.

Počítá se také s opravou dřevěného mostu a veřejným osvětlením. Práce budou probíhat do podzimu, lidé by proto měli být při procházení lesoparkem opatrní.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.