„Za farnost jsme připravili dopis, v němž popisujeme dnešní situaci, rekapitulujeme poválečné období, přestavbu kostela na přelomu 60. a 70. let 20. století, nedávné stavební úpravy a současné opravy kostelní věže,“ uvedl duchovní správce farnosti P. Marcel Krajzl, který do schránky vloží také aktuální výtisk farního časopisu Společenství a mince.

Ukládání dokumentů pro příští generace bude farnost prožívat po skončení nedělní bohoslužby, která začíná v 10.00 hodin. Celebrovat ji bude pomocný biskup Martin David. Uzavření schránky je naplánováno na 11.00 hodin a zúčastní se jej také zástupci města Havířov. „Paní primátorka Jana Feberová do schránky pro příští generace vloží listiny o situaci ve městě a data na flash disku,“ dodal farář Krajzl.

Po zapečetění schránky bude poselství uloženo do věže kostela sv. Anny. Na závěr udělí přítomni duchovní požehnání městu a zazní hudba.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.