„Teď mají poprvé možnost rozvíjet své schopnosti ve škole, ale bez známkování a s malým počtem žáků ve třídě. „Už několik let po sobě zaznamenáváme u zápisů do prvních tříd vysoký počet dětí, jejichž rodiče žádají o odklad školní docházky. Většinou je důvodem nezralost, snížená schopnost soustředění a adaptace či logopedické vady. Shodli jsme se s pedagogy, že je škoda, aby tyto děti zůstávaly další rok v mateřské škole. Ve spolupráci se základní školou Beneše proto vyzkoušíme od nového školního roku model přípravné třídy,“ vysvětlila vedoucí odboru školství, kultury a sportu bohumínské radnice Pavla Skokanová.

Záměru dali radní zelenou. „Aktuálně máme zapsáno třináct žáků. Maximální kapacita je patnáct dětí. Přestože už zápis proběhl, dvě místa jsou ještě volná, je ještě šance přihlásit dítě dodatečně,“ potvrdila ředitelka školy Barbora Bolcarovičová. Zájemci o přípravný ročník musejí podat písemnou žádost a doložit posudek ze školského poradenského zařízení.

Výhodou této třídy je systematická příprava na základní vzdělávání a pozvolná adaptace na školní prostředí. Dětem se v ní bude věnovat erudovaná pedagožka, která bude spolupracovat se specialisty z pedagogicko-psychologické poradny a dalších pracovišť. Výuka se bude konat v bývalé polské škole v Masarykově ulici. „Je to malá budova, ve které se vzdělávají děti z naší školy od první do třetí třídy. Je v ní proto přátelská atmosféra a rodinné zázemí. K dispozici máme i tělocvičnu a zahradu s altánem, kde se za pěkného počasí koná vyučování,“ upřesnila Bolcarovičová.

Počet bohumínských dětí, jejichž rodiče pro ně letos žádali odklad nástupu do první třídy, byl přibližně stejný jako loni, tedy dvaatřicet. To představuje 16 procent z celkového počtu zapsaných dětí v Bohumíně. „Pokud se nám model přípravné třídy osvědčí, rádi bychom v něm pokračovali i v dalších letech,“ dodala Skokanová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.