Kalendář je lidem k dispozici v podatelnách magistrátu – v budovách B a C v ulici Karola Śliwky ve Fryštátě, a také v městském infocentru na Masarykově náměstí nebo v regionální knihovně a jejích pobočkách. Náklad je dostatečný.

„Kalendáře obsahují mimo jiné přehledné informace o svozech velkoobjemových odpadů, bioodpadů a dalších komodit, které lze v Karviné už běžně třídit. Přehledy najdou lidé také na webu města, termíny svozu velkoobjemového odpadu z jednotlivých lokalit pak také v posledních dvou číslech městského zpravodaje roku 2016,” informovala mluvčí města Šárka Swiderová.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.