Město Havířov tak vyslyšelo prosby místních a po dlouholetém řešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě se mu podařilo stavbu zrealizovat. 

„Na nový chodník podél Selské ulice místní lidé čekali spoustu let. Máme zde dvě základní školy a mnoho rodinných domů, kde bydlí více lidí. Jsme proto velmi rádi, že se nám konečně podařilo chodník postavit a udělat tuto část města bezpečnější,” řekl Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město.

Chodník začíná přímo proti krásné budově základní a mateřské školy na Frýdecké ulici 37. Směřuje k evangelickému kostelu. Nový chodník pokračuje okolo nejstarší školy, která byla otevřena v roce 1911 a tedy letos již "slavila" 107 let od svého vzniku. V budově sídlí ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem.

Je zde nově upravená zastávka autobusů MHD. Na chodník navazuje cesta na evangelický hřbitov a pokračuje dále ke křižovatce ulic Mezidolí a Na Kempách, kde nový chodník končí.

Stavba nového jednostranného chodníku s veřejným osvětlením o šířce dva metry a délce zhruba 800 metrů vyšla Havířov na téměř 11 milionů korun.

„Stavba chodníku zahrnuje mimo jiné jeho odvodnění, výstavbu výhyben a vybudování nových nebo rekonstruovaných starých plotů v místech, kde do stávajících oplocení zasáhla stavba. Upravili jsme sjezdy i nástupiště autobusových zastávek a nechali vystavět nový bezpečný přechod pro chodce, který vede k základní škole,” uvedla Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic Magistrátu města Havířov.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.