„Pod kontrolou UV lampy si budou moci zájemci ověřit, zda mytí rukou provádějí správně. Světlo totiž neumyté plochy na rukou zobrazí. Jak si naopak ruce umývat správně, předvedou příchozím naši zdravotníci. K dispozici budou také informační letáky,“ vysvětlila Bc. Renata Bieleszová, ústavní hygienik Nemocnice Podlesí, s tím, že správně prováděná hygiena rukou je nejefektivnější metodou prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění.

Den hygieny rukou se bude konat od 9 do 13 hodin v přízemí ambulantní části nemocnice, u magnetické resonance. Návštěvníci se na akci nemusejí objednávat a návštěva akce je bezplatná.

„Akci pořádáme u příležitosti Světového dne hygieny rukou. Lidem je třeba připomínat, že většina infekčních onemocnění se přenáší právě prostřednictvím kontaminovaných rukou. Typickým příkladem jsou virová hepatitida typu A, chřipka, toxoplasmóza, salmonelóza, ale i další mikrobiální či parazitární onemocnění. Některá z nich mohou mít velmi závažný, až fatální průběh,“ doplnila Bc. Renata Bieleszová.

Správné provádění hygieny rukou má velký význam nejen v běžném životě, ale i při návštěvách rodinných příslušníků v nemocnici. Všichni hospitalizovaní pacienti jsou nějakým způsobem oslabeni, jsou tedy více vnímaví a ohroženi infekcí.

Téma celosvětové kampaně pro rok 2019 zní: Clean care for all it's in your hands (Čistá péče pro všechny je ve vašich rukou). Světová zdravotnická organizace (WHO), mimo jiné, vyzývá zdravotníky na všech úrovních, aby bezpečnou péči poskytovali i vyžadovali. Upozorňuje, že bezpečná péče může být poskytována pouze za odpovídajících hygienických podmínek, čistýma rukama. Možnost zapojit se do kampaně WHO mají všichni - zdravotníci, pacienti i veřejnost.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.