Myšlenku naučit seniory obsluhovat osobní počítače iniciovali loni členové zastupitelstva obce Střítež. Škola, která dlouhodobě plánuje více se otevřít veřejnosti, nabídla prostory a sestavila plán výuky.  

Kurz se skládá z deseti dvouhodinových lekcí a koná se každý druhý pátek odpoledne v počítačové učebně. Pod odborným dohledem ředitelky základní školy Dagmar Machálkové senioři plní s pomocí svých malých učitelů zadané úkoly.

„Na první lekci jsme založili všem e-maily a vytvořili skupiny, takže si mezi sebou už dopisují. Posílají si přáníčka i obrázky,” prozradili na své svěřence školáci. Sami si tímto zároveň procvičují učivo z hodin informatiky. „Využil jsem příležitosti naučit se něco nového. S dětmi je to jednodušší, můžu se jich stále ptát, a přesto si nepřipadám hloupě,“ poznamenal Miloš Glogovský, nejmladší člen kurzu. „Mám zahrádku, nyní si vyhledávám různé informace o rostlinách,“ prozradila Irena Kocyánová, která má zájem hlavně o internet.

Společná setkání mladé a starší generace mají pozitivní dopad na obě skupiny. Podporují etické cítění školáků, učí je dobrovolné pomoci druhým bez nároku na odměnu a v seniorech povzbuzují chuť aktivně přistupovat k životu.

A jak hodnotí spolupráci žáků se seniory autorka projektu a ředitelka školy Dagmar Machálková?

„Jsem velmi mile překvapená tím, jak děvčata i chlapci vycházejí s dospělými, ačkoliv je dříve neznali. Předávají jim vědomosti a zároveň se učí trpělivosti a laskavosti. Někdy je to těžké, ještě se neumějí správně a srozumitelně vyjádřit. Zjišťují, že každý člověk je jiný, proto je důležité hledat cesty, jak učivo vysvětlit. Velký pokrok vidím i u žáků, kteří mívají problém s komunikací. Na všech je znát, že se na společná setkání těší, což je pro mě tím největším zadostiučiněním a hlavním posláním kurzu."

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.